عليخانی ، اعظم


تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۶/۵ - ۹:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۶/۵ - ۹:۵:۴۸
عليخانی ، اعظم
مقاله تالیف شده : تحليل گفتمان انتقادی امام خمينی از دولت آمريكا با مطالعه تطبيقی ماهيت شيطان و دولت آمريكا(کنفرانس بين المللی اقتصاد ، مديريت و علوم اجتماعی، خرداد 1393