آقارفیعی ، داود

جدیدترین مقاله تالیفی :
معرفت‌یابی بنیان‌های نظری سواد رسانه‌ای بومی در ایران، دوفصلنامه دین و رسانه، پاییز و زمستان 1400،

افضلی قادی، فرحناز

جدیدترین مقاله تالیفی : تاثير تئوري مقتضيات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رويكردي بر نظر امام خميني(ره)، تهران: نشریه علمی - پژوهشی متین ، بهار 1393، شماره 62 .

اکبری داریان ، سعیده

جدیدترین مقاله تالیفی :
اکبری داریان, سعیده, صمیعی, میترا, قربانیان, ملیحه. (1400). آیا مارک ایران استاندارد توصیف آرشیوی کدگذاری (ای.ا.دی) را پشتیبانی می‌کند؟. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و...

امیرخانی، غلامرضا

جدیدترین کتاب تالیفی : پرتو مشکوه : مجموعه مقالات در بزرگداشت سید محمد مشکوه (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ۱۴۰۲).

باقری خرمدشتی ، ناهید

جدیدترین مقاله تالیف شده :
بازيابی اطلاعات احاديث با روشهای فهرستنويسی و نمايه سازی؛ فصلنامه کتاب، ش 68 ، 1385

پاپی ، زینب

جدیدترین مقاله :
ارائه چارچوب پیشنهادی الزامات فنی حمایت از کپی رایت منابع اطلاعاتی در سامانه های اطلاعاتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ با تکنیک دلفی فازی

جعفری مذهب حقيقی ، محسن

جدیدترین مقاله تالیفی :
بازسازی دستگاه ضرب سکه در دوره ایلخانان: نمونه سکه یکروی ابوسعيد، رشد آموزش تاریخ بهار 93

خانی پور ، رضا

جدیدترین اثر علمی و پژوهشی :
رضا خانی پور، محبوبه قربانی، سهیلا فعال ، تحلیل گرایش موضوعی کتابهاي گزیده مقالات همایشهاي ایفلا در مقایسه با اولویت هاي پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،...

خسروی ، فریبرز

جدیدترین مقاله تالیف شده :
جامعه چند زمانی . فصلنامه کتاب، ش 59 .پاييز 1383 .

سعیدی، حوریه

جدیدترین مقاله تالیفی :
گزارشی از یک تلاش- حفظ بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، بر اساس یک سند تازه‌یاب - فصلنامه آرشیو ملی. 1400

سليم گندمی ، حمید

مقاله تالیف شده :
برگی از زندگی آيت االله سيد محمدکاظم يزدی ( دو فصلنامه تخصصي کتاب شيعه ، سال دوم شماره دوم پائيز و زمستان 1390،

شادان پور ، فرزانه

جدیدترین کتاب تاليف شده :
شادان پور، فرزانه؛ وظيفه دوست، علی رضا. خزشگرهای وب. تهران: کتابدار، 1391

شمشیرگرها، محبوبه

جدیدترین اثر تالیفی:
انیس المريدين و شمس المجالس، تصحیح و تحقیق محبوبه شمشیرگرها. مشهد: بنیاد پژوهش هاي آستان قدس . رضوي، 1398

طرفداری، علی محمد

جدیدترین مقاله تالیفی :
عكس‌های تاريخي به عنوان اسناد تصويري: بازشناسي برخي از تحولات اجتماعي و تاريخي دوران قاجار در نگاهي تاريخي به عكس‌هاي آن دوره، فصل‌نامه علمی- تحقیقی بررسی‌های نوین...

عزیزی ، غلامرضا

مقاله تالیف شده :
معرفی پژوهشكده اسناد، اسناد بهارستان، س1 ،ش1390

عظيمی ، حبیب الله

مقاله تالیف شده :
کاغذ در نسخه شناسی و کتاب پردازی نسخ خطی- آئينه ميراث- سال ششم، شماره سوم (ويژه نامه
نسخه شناسی)- پائيز 1387 -

قربانی، محبوبه

جدیدترین مقاله تالیفی :
قربانی, محبوبه, باب الحوائجی, فهیمه, نوشین فرد, فاطمه. (1400). ارزیابی تطابق کتابخانه های دانشگاهی ایران با معیارهای کتابخانه سبز. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

کسایی، سیدعلی

جدیدترین مقاله تالیفی:
بررسی مساله کمبود پول خرد در تاریخ معاصر ایران مبتنی بر اسناد، گنجینه اسناد، زمستان1395

کناررودی، قربانعلی

جدیدترین مقاله تخصصی وپژوهشی :
مدخل خراج ،مدخل اقرارنامه، مدخل امان نامه و سلجوقی : دانشنامه سند شناسی 1397

مرادی نيا ، محمد جواد

کتاب تالیف شده :
خاندان امام خمينی به روايت اسناد ،دانشگاه آزاد اسلامی، ١٣٩٣
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه