با تاکید بر همکاری های دو جانبه؛

بازدید سفیر عربستان از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۳:۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۴:۲۶:۱
بازدید سفیر عربستان از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سفیر عربستان از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد

عبدالله بن سعود العنزی سفیر کشور عربستان ضمن بازدید از تازه های نشر در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران گفتگو کرد. وی در این بازدید همکاری های دوجانبه بین کتابخانه ملّی دو کشور ایران و عربستان را خواستار شد.

علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران ضمن شرح وظایف این سازمان، درباره روند دیجیتال سازی و مرمت اسناد صحبت کرد و از همکاری های فرهنگی بین دو کشور ایران و عربستان استقبال کرد.رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران همچنین تبادل در زمینه نسخ دیجیتال شده و بهره مندی از کارشناسان ایرانی در حوزه آموزش اسنادی را یکی از مهمترین جنبه های این همکاری عنوان کرد.