گزارش تصویری | سومین نشست بلاغ با موضوع «تاثیر قرآن بر آثار مولوی»


تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۹/۱ - ۱۳:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱ - ۱۶:۴۹:۰
گزارش تصویری | سومین نشست بلاغ با موضوع «تاثیر قرآن بر آثار مولوی»
سومین نشست بلاغ با موضوع تاثیر قرآن بر آثار مولوی با موضوع تاثیر قرآن بر آثار مولوی و شرح نسخ خطّی به همت معاونت کتابخانه ملّی ایران برگزار شد.