نخستین کنگره مطالعات آرشیوی و ششمین همایش آرشیو برای همه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۰:۵۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۱:۱۲:۶
نخستین کنگره مطالعات آرشیوی و ششمین همایش آرشیو برای همه

مشاهده پوستر کنگره  

محورهای کنگره 

  • اصول و مبانی آرشیو 

  • مدیریت آرشیو ها 

  • مستندسازی و تدوین اصطلاحنامه آرشیو 

  • خدمات آرشیوی 

  • سازماندهی اسناد مکتوب 

  • اسناد الکترونیکی 

  • قوانین و مقررات آرشیو و حق مولف 

  • حفاظت و مرمت 

 

زمان برگزاری : 20 خرداد 1398


آخرین فرصت ارسال چکیده : 20 اسفند 1397


آخرین فرصت ارسال اصل مقاله : 17 اردیبهشت 1398

پست الکترونیک : a2a@nlai.ir

تلفن دبیرخانه : 26402945