نمایشگاه مجازی به مناسبت هفته کتاب ( با موضوع : کتاب، کتابخانه و کتابدار)

تاریخ انتشار: ۷۷۷/۱/-۵۵۷ - ۱۰:۲۵:۰
نمایشگاه مجازی به مناسبت هفته کتاب ( با موضوع : کتاب، کتابخانه و کتابدار)
کتاب آیینه تمام نمای زندگی است. کتابخانه اصل زندگی است که در آن تجارب و دانش دانشمندان گردهم آمده و آماده انتقال به دیگران است.

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشی است که به مطالعه و بررسی شیوه‌های گوناگون تولید دانش، گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، مجله، لوح فشرده، بانک‌های اطلاعاتی، پایگاه اطلاعاتی، اینترنت و وب)، سازماندهی، بازیابی و اشاعهٔ این منابع و محمل‌های اطلاعاتی می‌پردازد و در این راستا تلاش می‌نماید که در وقت خواننده یا کاربر صرفه‌جویی نماید.

شیالی رانگاناتان (Shiyali Ramamrita Ranganathan) پدر علم کتابداری هند است. که قوانین پنجگانه او سرلوحه کار کتابداران است. این پنج قانون از قوانین معروف در علم کتابداری و اطلاع رسانی می‌باشد:

۱. کتاب برای استفاده‌است
۲. هر خواننده‌ای کتابش.
۳. هر کتابی خواننده اش.
۴. در وقت خواننده صرفه جویی کنید.
۵.کتابخانه ارگانیسمی زنده و پویا است.

برای مشاهده متن مقالات روی عنوان کلیک کنید.

 1- بررسي فراگرد ارتباط در كتابخانه

 2- تعيين و تبيين عناصر و ساختار ارتباط در ...

 3- روابط كتابدار و اعضاي هيئت علمي

 4- تجزيه و تحليل محتوي گسترش روشهاي تحقيق ...

 5- ظهور و سقوط نخستين انجمن كتابداران ايران

 6- زمينه‌هاي تاثير اينترنت بر حرفه كتابداري و ...

 7- اخلاق در كتابداري و اطلاع رساني

 8- مفهوم نياز اطلاعاتي از ديدگاه پيشگامان علوم ...

 9- نقش معرفت شناسي فلسفي در تحقيقات علوم ...

 10- كتابداري و اطلاع رساني و مفهوم پارادايم در ...

 11- نقش هاي متعدد متخصصان علوم كتابداري و ...

 12- به سوي آموزش از راه دور در علوم كتابداري و ...

 13- پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه علوم كتابداري ...

 14- گرايش هاي تحصيلي «تخصصي» و ...

 15- مفهوم ميان رشته اي و دلالت هاي آن در علوم ...

 16- ده مشكل عمده در حوزه كتابداري و اطلاع رساني

 17- پژوهش در كتابداري و اطلاع رساني

 18- دريچه اي به مدارك كتابداري و علوم اطلاع رساني

 19- مباني حرفه كتابداري و اطلاع رساني در ايران

 20- نقش تفكر خلاق و تفكر انتقادي در مطالعات ميان ...

 21- علوم كتابداري و اطلاع رساني در پايان نامه ...

 22- ترجمه و آشفتگي زبان فارسي در حوزه علوم ...

 23- كيفيت آموزش كتابداري در ايران با تكيه بر ...

 24- آموزش كتابداري و اطلاع رساني و پرسش هاي ...

 25- آموزش كتابداري و علم اطلاعات در ايران

 26- تاريخچه آموزش كتابداري و اطلاع رساني در ...

 27- آموزش علم كتابداري و اطلاع رساني در ...

 28- آموزش كتابداري در اواسط قرن بيستم

 29- تاريخچه آموزش كتابداري و اطلاع‌رساني

 30- انديشه يادگيري بدون محدوديت مكاني و زماني ...

 31- تأثير كتابخانه ملي بر آموزش كتابداري و اطلاع ...

 32- روشهاي تدريس در كتابداري .تحقيقات كتابداري ...

 33- مجموعه گستري براي كتابداران جديد

34- آموزش ضمن خدمت براي كتابداران در عصر ...

 35- تعامل دو سويه يادگيري و ياددهي در نظام ...

 36- كتابداري و حقوق بشر

 37- كتابداري مدني : بازنگري در رسالت اجتماعي ...

 38- كتابخانه‌هاي ديجيتالي و آينده حرفه كتابداري

 39- كتابدار باليني

 40- كتابدار شدن: فراداده و متخصصان فراداده در ...

 41- كتابداري مبتني بر شواهد

 42- گذري بر سانسور در كتابخانه‌ها و مراكز ...

 43- مقدمه اي بر اخلاق حرفه اي در كتابداري و ...

 44- بازنگري در تعريف كتابداري و اطلاع رساني

 45- RSS و كاركردهاي آن دركتابداري و اطلاع رساني

 46- ارزش ها و جذابيت هاي كتابداري و اطلاع رساني

 47- بررسي انگيزه هاي انتشار آثار علمي توسط ...

 48- پژوهش در كتابدارى و اطلاع رسانى

 49- حرفه كتابداري و اطلاع رساني در قرن بيست و يكم

 50- كتابداران و مهارت هاي ارايه محتوا