اینجا حافظه ملی ایرانیان است

افراد حاضر در کتابخانه ملی: 534 نفر

صندلی خالی موجود: 16

درصد استفاده از همه تالارها

درصد استفاده از تالارهای تخصصی

2%

درصد استفاده از تالارهای عمومی

100%

جستجو در منابع سازمان

عضویت

مجموعه های دیجیتال

اخبار