درباره

این نرم افزار كه استاندارد مارك ایران (بوم شده استاندارد جهانی یونی مارك) را مبنای كار خود قرار داده است، اكثر قابلیت های سیستم های مشابه و پیشتاز خارجی مانند ALEPH و Innovative را داراست.

تولید این محصول از شهریور سال 1382 آغاز و با طی مراحل مختلف تولید در شهریور 1385 آماده بهره برداری شده است. شركت پارس آذرخش با بهره گیری از متخصصان كارآمد داخلی و با استفاده مناسب از دانش فنی و كتابداری موجود در سازمان به انجام این مهم نایل شد. این پروژه از معدود پروژه های موفق طرح تكفاست كه رمز موفقیت آن در همكاری نزدیك مجری و كارفرما، و به عبارتی، انجام یك كار گروهی نهفته است.

هدف از تولید سیستم جامع كتابخانه ملّی ایران، اتوماسیون فرآیندهای كاری معاونت كتابخانه ملی و ذخیره سازی ركوردهای مرتبط با كلیه مواد كتابخانه ای بر اساس استانداردهای جهانی است.

 

 

امکانات

سيستم جامع كتابخانه ملی مبتنی بر يونی مارك و مارك ايران بوده و فرايندهای فهرست نويسی، نمايه سازی، مستندسازی، فيپا، شاپا، سفارشات، واسپاری، امانت، ثبت آثار و مبادله و اهداء را مكانيزه می كند.

اين برنامه دارای امكاناتی از قبيل جستجو، اپك (OPAC) ، تبادل اطلاعات بين كتابخانه ای و پشتيبانی از  Z39.50 است.

ویژگی های خاص پروژه

 • به كارگیری یك سیستم یكپارچه در اكثر بخش های معاونت كتابخانه ملی و جمع آوری كلیه نرم افزارهای متفرق، ناقص و ناهمگون كه بر اساس نیازهای مقطعی ایجاد شده بودند. در سیستم جدید كلیه بخش های مختلف معاونت كتابخانه ملی می توانند به راحتی با یكدیگر ارتباط برقرار كنند.
 • استفاده از تجربیات متخصصان برجسته كتابداری كشور در نهایی كردن نیازمندی های كتابخانه ملی كشور در قالب مورد  كاربردها (Use Case)
 • سیستم به كارگیری تكنولوژی های پیشرفته مبتنی بر جاوا و استفاده از معماری سه لایه در نرم افزار
 • استفاده از متدولوژی RUP در تولید نرم افزار
 • امكان به كارگیری یك سیستم توانمند داخلی در كلیه كتابخانه ها و مؤسسات اطلاعاتی كشور و امكان تبادل آسان اطلاعات بین كتابخانه ها در سطح ملی و بین المللی در آینده ای نزدیك با توجه به بستر تبادل یكسان امكان بازاریابی در كشورهای اسلامی و منطقه برای سیستم جامع كتابخانه ملی ایران ارتقای توانمندی های یك شركت نرم افزاری داخلی

نقش سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تولید محصول

 • سیاست گذاری مداوم برای اجرای قابل قبول پروژه
 • نهایی كردن نیازمندی های سازمان طی جلسات متعدد در یك دوره زمانی طولانی
 • نظارت و هدایت شركت مجری در انتخاب تكنولوژی های مناسب برای تولید نرم افزار
 • شناسایی مداوم مشكلات و پیدا كردن راه حل های مناسب برای رفع آن ها
 • نظارت مستمر بر كیفیت مطلوب تیم مجری و انجام مراحل مختلف تولید نرم افزار
 • برقراری ارتباط مستمر با شركت مجری در قالب جلسات منظم ماهیانه، جلسات فنی، جلسات كتابداری و
 • بازرسی از شركت
 • شناسایی مستمر مستندات مورد نیازی كه در مقاطع مختلف باید از طرف شركت مجری به سازمان تحویل می شد.

مراحل اصلی تولید سیستم جامع کتابخانه ملی ایران

 • انتخاب بستر تولید و متدولوژی
 • نهایی شدن مورد-كاربردهای نسخه اول پروژه
 • طراحی و پیاده سازی نسخه اول پروژه
 • آزمون سیستمی در داخل شركت
 • تحویل نسخه اول بر اساس فرم های تغییر به صورت دستی در قالب یك تیم 4 نفره
 • نهایی شدن كلیه مورد-كاربردهای سیستم
 • طراحی و پیاده سازی كلیه قسمت های سیستم
 • آزمون سیستمی در داخل شركت
 • تحویل كلیه قسمت های نرم افزار بر اساس فرم های تغییر به صورت مكانیزه در قالب یك تیم 20 نفره