شماره یک (اردیبهشت 1398)

نخستین شماره‌ ماهنامه‌ « حافظه ملی ایرانیان » ویژه اردیبهشت ماه 98 در 16 صفحه و 1000 نسخه با موضوعات زیر منتشر شد.

 

 • سه انتصاب جدید در سازمان

 • تفهیم ذات گفت وگوی تمدن اسلامی

 • زرافشــان: سازمان اسناد سندهای تاریخی را خریداری می کند

 • حدادی: ۷۰ درصد منابع خطی ازبکستان فارسی است

 • ناطق نوری: وضعیت مطالعه در ایران باید بهتر شــود

 • ژوو ژآنگ: ایران عضو فعال شورای بین المللی کتاب است

 • آشــنا: توجه نخبگان به سند در گرو تصمیم سیاستگذاران است


برای مشاهده ماهنامه ها روی تصاویر هر شماره کلیک کنید 

شماره دو (خرداد 1398)

دومین شماره‌ ماهنامه‌ «حافظه ملی ایرانیان » ویژه خرداد ماه 98 در 16 صفحه و یک هزار نسخه  با موضوعات زیر منتشر شد.

 

 •  بروجردی: نهادهای دولتی موظف به تحویل اســناد ملی به ســازمان اســناد و کتابخانه ملی هســتند

 • ســفیر یونــان: اطالعات آثار ارزشــمند ابوعلی ســینا در آتش ســوزی آکروپلیــس را بازیابی کردیم

 • زرافشان: آرشیوها باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد

 • ابتکار: صبر و استقامت اعظم طالقانی ستودنی است

 • حداد عادل: از زبان فارسی مثل موجود زنده مراقبت کنیم

 • کتابخانــه ملــی ایــران «مـــــوزه برتر» شــد


 

شماره سه (تیر 1398)

سومین شماره‌ ماهنامه‌ «حافظه ملی ایرانیان » ویژه تیر ماه 98 در 16 صفحه با موضوعات زیر منتشر شد.

 

 • آینده کتابخانه ها در عرصه دیجیتال از زبان فریبرز خسروی:موزه‌هایی به نام کتابخانه‌ها

 •  ظریفیان: کتابخانه های ملی گشاینده گره های اجتماعی جامعه هستند

 • پاسدار: مخازن کتابخانه ملی فقط 7 سال برای آرشیو نسخ گنجایش دارد

  

شماره چهار (مرداد 1398)

چهارمین شماره‌ ماهنامه‌ «حافظه ملی ایرانیان » ویژه مرداد ماه 98 در 16 صفحه با موضوعات زیر منتشر شد.

 • بروجردی : کتابخانه ملي ايران خانه دوم خبرنگاران است. 

 • خسروی : 80 درصد بودجه کتابخانه ملي صرف حقوق پرسنل مي شود.

 • زرافشان : نگهداری اسناد خط قرمز سازمان است ، حتي در شرايط تحريم !

 • عظيمی : جالي خالی نسخه های خطي سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ثبت های کميته ملی حافظه جهانی. 

 

 

شماره پنج (شهریور 1398)

پنجمین شماره‌ ماهنامه‌ «حافظه ملی ایرانیان » ویژه شهریور ماه 98 در 16 صفحه با موضوعات زیر منتشر شد.

 • انتقال اسناد مالی 10 نخست وزیر و 3 رئیس جمهور ایران به سازمان اسناد

 • تعامل با ایفال ما را به یک زیست فرهنگی مشترک نزدیک میکند

 • شعر عاشورایی از همان روز عاشورا آغاز شد

 • راه اندازی سیستم جدید اطفای حریق مخازن ساختمان آرشیو کتابخانه ملی

 • نصب مجسمه ساخته«پرویز تناولی» در کتابخانه ملی

شماره شش (مهر 1398)

ششمین شماره‌ ماهنامه‌ «حافظه ملی ایرانیان » ویژه مهر ماه 98 در 16 صفحه با موضوعات زیر منتشر شد.

 • حجت الاسلام مرعشی:  کتابی که عقاید اهل تسنن درباره عاشورا را گردهم آورده است

 • حجت  الاسلام جعفریان: «عاشورا» مردمی بماند

 • احسان شریعتی: هرجا صحنه حق و باطل است نهضت شریعتی ادامه دارد

 • حسام الدین سراج: حق مظلومین در جامعه ضایع نشود

 • رضا کیانیان: آیین «چله عشق» سبب گردهمایی علما و هنرمندان شد

 • علیرضــــا رئیسیان: تقـــدیر کتابخـــــــــانه ملــی از هنرمندان و فرهیختگان بی‌مهری رسانه ملی را جبران کرد

 • بروجردی: کتابخانه ملی با برگزاری چله عشق حقیقت عاشورا را از طریق اسناد فرهنگی و هنری نمایان کرد