درباره شناساگر استاندارد بين المللي كتابخانه هاي ايران


شابكا يا "شناسگر استاندارد بين المللي كتابخانه ها"، كد دوازده رقمي منحصر به فردي است كه به تك تك كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني تخصيص مي يابد

  علاوه بر تسهيل ارتباط و همكاري بين كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در موارد زير نيز مورد استفاده قرار مي گيرد:
1 - ارتباط با ناشران و كارگزاران در سطح ملي و بين المللي
2 - امانت مدارك و تبادل اطلاعات بين كتابخانه اي در سطح ملي و بين المللي
3 - تهيه فهرستگانهاي ملي و بين المللي
4 - اشتراك منابع كتابخانه اي
5 - شناسايي منحصر به فرد در شبكه جهاني

شرح وظایف

 

كتابخانه ملي ايران عهده دار ثبت شناسگر استاندارد بين المللي كتابخانه ها در ايران است و برطبق استاندارد بين المللي ايزو 15511 ( مصوب 1/12/2003) مي تواند شناسگرهاي معتبر بين المللي را براي كتابخانه هاي ايران تعيين كند.

واحد شابکا وظیفه تخصیص و ارائه شماره استاندارد بین المللی کتابخانه های ایران را به عهده دارد. اهم وظایف این واحد عبارتست از:


1 - ارائه «شناسگر استاندارد بين المللي كتابخانه هاي ايران» براي متقاضيان با رعايت ضوابط ومقررات موجود.


2 - ايجاد ارتباط و همكاري با مؤسسات بين المللي، كسب اطلاعات فني و علمي و اعمال آنها در سطح ملي و بين المللي.

3 - تنظيم و تهيه فرم هاي چاپي و الكترونيكي به منظور دريافت و تكميل اطلاعات در خصوص كتابخانه هاي كشور.

4 - انجام مشاوره علمي و تنظيم رهنمودهاي عملي در خصوص شناساندن شابكا و عضويت تمامي كتابخانه ها و ارائه شناسگر به آنها.

5 - تکمیل و به روزرسانی پایگاه های ملی و بین المللی

شماره کتابخانه های ایران


شماره كتابخانه هاي ايران شامل 12 نويسه است كه به ترتيب زير دركنار يكديگر قرارمي گيرند:
1 - كد كشور ايران "IR"
2 - خط فاصله "-"
3 - كد نوع كتابخانه، شامل يك رقم به شرح زير:
كتابخانه هاي دانشگاهي = "2"
كتابخانه هاي اختصاصي = "3"
كتابخانه هاي پژوهشي- تخصصي = "4"
كتابخانه هاي عمومي = "5"
كتابخانه هاي آموزشگاهي = "6"
كتابخانه هاي مساجد و اماكن مذهبي = "7"
كتابخانه هاي كودكان = "8"
كتابخانه رقمي - "9"
4 - كد شهر، شامل چهاررقم ( به ترتيب استاني)
كد كتابخانه، شامل چهار رقم ( به ترتيت دريافت تقاضا)

 

راهنمای شابکا

 

  • كتابخانه هاي دانشگاهي "2"

دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري IR-200880007
دانشگاه بيرجند IR-201180001

  • كتابخانه هاي اختصاصي "3"

سازمان بهزيستي استان اصفهان IR-300480007
استانداري مركزي IR-303030003

  • كتابخانه هاي پژوهشي- تخصصي "4"

كتابخانه تخصصي فقه و اصول IR-402120014
بنياد ايرانشناسي IR-400880109

  • كتابخانه هاي عمومي "5"

كانون اسلامي انصار IR-500880035
كتابخانه حسينيه ارشاد IR-500880001

  • كتابخانه هاي آموزشگاهي "6"

دبيرستان دخترانه خرم اصفهان IR-600480009
دبيرستان پسرانه سعادت بوشهر IR-600780001

  • كتابخانه هاي مذهبي "7"

حوزه علميه ايلام IR-700700001
امامزاده شاه سيد فتح الدين رضا (ع) IR-703380001

  • كتابخانه هاي كودكان "8"

مركز فرهنگي هنري مراغه IR-800140001
مركز فرهنگي هنري شماره 1 خرم آباد

 

تماس با واحد شابکا

براي دريافت اطلاعات بيشتر به وب سايتhttp://biblstandard.dk/isil مراجعه نماييد.

تخصيص شماره استاندارد بين المللي كتابخانه ها به ترتيب نوبت و با توجه به تاريخ دريافت پرسشنامه انجام مي شود.

كتابخانه هايي كه به دليلي مايلند خارج از نوبت مقرر شابكا را دريافت كنند با شماره تلفن : 81623117 و 66576130 و 09374677103 (واحد شابكا) تماس بگيرند.