شماره جاری فصلنامه : شماره 6 - پائیز و زمستان 1396

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
صدق و کذب در تاریخ شفاهی سعیدی، علی اصغر دریافت
ضرورت تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هلا ل احمر ایران نصرتی، نورالله دریافت
تاریخ شفاهی شاهدی در تاریخ جی. گريل، رونالد ترجمۀ فرحناز اسماعیل بیگی دریافت
جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی و نقدی بر پروژه تاریخ شفاهی هاروارد توکلی، فائزه دریافت
شخصیت شناسی در تاریخ شفاهی(مطالعه موردی حاج عبدالرضا غنیان؛ از انشعاب در انجمن پیروان قرآن تا حضور در مسجد کرامت) عسگری، احمد دریافت
آئين نامه پیشنهادی چاپ و انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی عزیزی، غلامرضا دریافت
معرفی کتاب : خدمت ناتمام عزیزی، غلامرضا دریافت
مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی طالبی، مریم - ساره مشهدی میقانی - مریم حاجی زاده دریافت
گوهرنشان ادب، مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی گیلانی نباتچیان، آزاده دریافت
نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان جبرئیلی، فاطمه دریافت
نخستین آئین نکو داشت راویان تاریخ شفاهی محمدلو، رویا دریافت
کارگاه تاریخ شفاهی رامسر و غرب استان مازندران جواهردهی، مسیح دریافت
گزارش از مراسم سعی سعید کاظمی، محسن دریافت
در بزرگداشت آقای فخرزاده کمری، علیرضا دریافت
تارنمای تاریخ شفاهی ایران کمال الدین، ملیحه دریافت
آشنایی با امام خمینی امیدی را در من زنده کرد؛ مصاحبه با زنده یاد، حمید سبزواری صالحی، پیمانه دریافت
تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران (1) گفتگو با آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی نورائی نژاد، فاطمه دریافت
گزارش برگزاری همایش تاریخ شفاهی دستگاه های اجرایی عزیزی، غلامرضا دریافت
شرکت سهامی فرش ایران(سا ل های 1330 - 1380) به روایت مصاحبه های تاریخ شفاهی جواهردهی، مسیح دریافت
تاريخ شفاهی دانشگاه علوم پزشكی زنجان شاهمرادی، مسعود دریافت
ظرفیت های تاریخ شفاهی در دستیابی به الگوی مدیریت منابع انسانی؛ با تأکید بر افزایش سطح بهره وری بیطرفان، رضا دریافت
احصاء شاخصه های ارزیابی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی) رضایی، حسین - سیدمهدی خاموشی دریافت
تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ویژگی ها و ضرورت ها صالحی، پیمانه دریافت
دانشگاه فنی و حرفه ای از منظر تاریخ شفاهی جبل عامری، شهناز دریافت
کاربرد تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ مؤسسه ها و سازمان های دولتی محرابی، حسن دریافت
در پرتگاه حادثه: زندگینامه اکبر اعتماد، بنیانگذار سازمان انرژی اتمی ایران نیک نفس، شفیقه دریافت