عنوان مقاله پدیدآور مقاله
لایه های مغفول روایت ابوالحسنی ترقی، مهدی دریافت
میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی

ابوالبشری، پیمان-حسن صادقی

سمرجانی

دریافت
تاریخ شفاهی و اهمیت آن در محلی نگاری شخصیت زنان در جنوب ایران حسن آبادی، ابوالفضل دریافت

دسترس پذیری مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز استانی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

صالحی، پیمانه دریافت
کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی توکلی، فائزه دریافت
تاریخ شفاهی چیست و منشاء آن از کجاست؟

ویلیام و.موس ترجمه: سهیلا

صفری

دریافت

رمزگویان ناواهو - دیدگاه های تاریخی استادِ روایتگر دانشگاه

ایالتی آریزونا

لورا توه ترجمه: محمد

محمدی نیا

دریافت

تشخیص بحران های سلامت عمومی: آنچه می توانیم درباره ابولا از

تاریخ شفاهی بیاموزیم

کاترینا توماس ترجمه: نرگس

صالح نژاد

دریافت
کارنامک ها، گنجینه ای در کتابخانه ملی شمشیرگرها، محبوبه دریافت
خطرات خاطرات، مروری بر چالش ها و فرصت های تاریخ شفاهی تفرشی، مجید دریافت
نقد و بررسی کتاب شهروند آسمان کاظمی، محسن دریافت
معرفی کتاب مروارید اندیشه، مصاحبه تاریخ شفاهی با استاد اسماعیل سعادت مقیمی، مرضیه دریافت
معرفی كتاب ستاره فروزان، مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری حافظیان رضوی، کاظم دریافت
گزارش نشست بررسی آسیب های تاریخ شفاهی ایران جواهردهی، مسیح دریافت
تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(2)

مصاحبه و تدوین: فاطمه

نورائی نژاد

دریافت
تاریخ شفاهی هنر: گفت وگو با عزت ا... انتظامی مصاحبه کننده: رضا آشفته دریافت
گزارش همایش تدوین در تاریخ شفاهی عزیزی، غلامرضا دریافت
اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی در تدوین محلی نگاری حسن آبادی، ابوافضل دریافت
ملاحظاتی چند درباره چیستی تدوین در تاریخ شفاهی آتشگران، مسعود دریافت

تاریخ شفاهی مردم نگارانه؛ ظرفیتی ویژه برای تنوع قالب های تدوین

در حوزه تاریخ شفاهی

قاضی، مرتضی دریافت
راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی

طالبی، مریم-مریم حاجی زاده-

ساره مشهدی

دریافت
نگاهی به تجربه تدوین کتاب یاران موافق قزوینی، حمید دریافت
گزارش نویسی درتاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ نگاری آن توکلی، فائزه دریافت

تاریخ شفاهی تدوین کتاب های درسی دورۀ

ابتدایی و متوسطه ( 1300 - 1332)

صالحی، پیمانه دریافت

تجربۀ عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با تمرکز

بر کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد

احمدپور، شهاب دریافت

 

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
صدق و کذب در تاریخ شفاهی سعیدی، علی اصغر دریافت
ضرورت تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هلا ل احمر ایران نصرتی، نورالله دریافت
تاریخ شفاهی شاهدی در تاریخ جی. گريل، رونالد ترجمۀ فرحناز اسماعیل بیگی دریافت
جستاری بر تاریخ نگاری تاریخ شفاهی و نقدی بر پروژه تاریخ شفاهی هاروارد توکلی، فائزه دریافت
شخصیت شناسی در تاریخ شفاهی(مطالعه موردی حاج عبدالرضا غنیان؛ از انشعاب در انجمن پیروان قرآن تا حضور در مسجد کرامت) عسگری، احمد دریافت
آئين نامه پیشنهادی چاپ و انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی عزیزی، غلامرضا دریافت
معرفی کتاب : خدمت ناتمام عزیزی، غلامرضا دریافت
مجموعه خاطرات انقلا ب اسلامی به روایت مردم خراسان شمالی طالبی، مریم - ساره مشهدی میقانی - مریم حاجی زاده دریافت
گوهرنشان ادب، مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی گیلانی نباتچیان، آزاده دریافت
نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان جبرئیلی، فاطمه دریافت
نخستین آئین نکو داشت راویان تاریخ شفاهی محمدلو، رویا دریافت
کارگاه تاریخ شفاهی رامسر و غرب استان مازندران جواهردهی، مسیح دریافت
گزارش از مراسم سعی سعید کاظمی، محسن دریافت
در بزرگداشت آقای فخرزاده کمری، علیرضا دریافت
تارنمای تاریخ شفاهی ایران کمال الدین، ملیحه دریافت
آشنایی با امام خمینی امیدی را در من زنده کرد؛ مصاحبه با زنده یاد، حمید سبزواری صالحی، پیمانه دریافت
تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران (1) گفتگو با آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی نورائی نژاد، فاطمه دریافت
گزارش برگزاری همایش تاریخ شفاهی دستگاه های اجرایی عزیزی، غلامرضا دریافت
شرکت سهامی فرش ایران(سا ل های 1330 - 1380) به روایت مصاحبه های تاریخ شفاهی جواهردهی، مسیح دریافت
تاريخ شفاهی دانشگاه علوم پزشكی زنجان شاهمرادی، مسعود دریافت
ظرفیت های تاریخ شفاهی در دستیابی به الگوی مدیریت منابع انسانی؛ با تأکید بر افزایش سطح بهره وری بیطرفان، رضا دریافت
احصاء شاخصه های ارزیابی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی) رضایی، حسین - سیدمهدی خاموشی دریافت
تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ویژگی ها و ضرورت ها صالحی، پیمانه دریافت
دانشگاه فنی و حرفه ای از منظر تاریخ شفاهی جبل عامری، شهناز دریافت
کاربرد تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ مؤسسه ها و سازمان های دولتی محرابی، حسن دریافت
در پرتگاه حادثه: زندگینامه اکبر اعتماد، بنیانگذار سازمان انرژی اتمی ایران نیک نفس، شفیقه دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
مصاحبه با زنده یاد، دکتر ابراهیم یونسی صالحی، پیمانه دریافت

معرفی نشریه فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی

دفاع مقدس: الماس ایران

عزیزی، غلامرضا دریافت
معرفی و نقد کتاب سا لهای خاکستری : خاطرات دکتر هوشنگ منتصری رسولی پور، مرتضی دریافت
اندیشمند جهانی روحانی صدر، حسین دریافت
نقد و بررسی کتاب مرا ببخش مادر سادات بیدگلی، سید محود دریافت
معرفی و بررسی کتاب شمع خِرَد، خاطرات کامران فانی حافظیان رضوی، سید کاظم دریافت
معرفی و بررسی کتاب دُرّ دانش، مصاحبه تاریخ شفاهی با دکتر عباس حرّی جبرائیلی، فاطمه دریافت
مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تأکید برگفتمان های تاریخ شفاهی  توکلی، فائزه دریافت
توصیف منابع تاریخ شفاهی نورایی نژاد، فاطمه دریافت

خاطره نگاری در تاریخ معاصر ایران

« با تکیه بر خاطر ه نویسان دوره محمدرضاشاه پهلوی»

ریئس السادات ، تهمینه دریافت

تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ؛ روشی برای روایت اکنونی از گذشته،

یا پاسخ به مسائل اساسی در آینده؟

درودیان، محمد دریافت
مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان 

احمدی، فاطمه -

سعید رضایی شریف آبادی

دریافت
قوانین و مقررات تاریخ شفاهی فرشید، راضیه دریافت
نظريه حافظه: فردی و اجتماعی

ام.هافمن، آلیس 

ترجمه فرحناز اسماعیل بیگی

دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
مصاحبه با استاد عبدالحسين حائری محمدی نیا، محمد دریافت
تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه علی بخشی، حسن دریافت

تاریخ شفاهی وزارتخانه ها و سایر دستگا ههای کشور

گزارشی از برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دستگاه های اجرایی کشور

محمدی نیا، محمد دریافت
تاریخ شفاهی دفاع مقدس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس دریافت
نقد و بررسی کتاب تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک طالبی، مریم -ساره مشهدی - مریم حاجی زاده دریافت
نقد و بررسی کتاب کالیما سادات بیدگلی، سید محمود دریافت
ملاحظات قانوني و اخلاقي در تاريخ شفاهي شاپس، لیندا ترجمه فرحناز اسماعیل زاده دریافت
تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق/دفاع مقدس در پژوهش های غربیان شمشیرگرها، محبوبه دریافت
تاریخ شفاهی و فولکلور آلن، باربارا ترجمه سهیلا صفری دریافت
تأملی در امکان و فایدۀ تاریخ شفاهی در تاریخ معماری ایران هاشمی، سیده میترا دریافت

تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری کلاسی: یادگیری

نظریه مدیریت در بررسی سیر توسعۀ سازمان

تاپینگ، شارون و دیگران .

مترجمان: هوشنگ خسروبیگی - رویا چگینی

دریافت
نقش تاریخ شفاهی در تهیه تاریخ خانوادگی صالحی، پیمانه دریافت
سخن نخست : اندر روش شناسی تاریخ شفاهی نورائی، مرتضی دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
« اینجا تهران است »: گزیده مصاحبه تاریخ شفاهی سازمان با رضا سجادی آزاده، فهیمه دریافت
گزارش برگزاری اولین دوره آموزش کوتاه مدت تاریخ شفاهی در دانشگاه پیام نور میرکاظمی، محمد دریافت
هنر و ادبیات انقلاب اسلامی؛ منبع پایان ناپذیر سوژه برای تغذیه تاریخ شفاهی در ایران جمشیدی، فرانک دریافت
نشست بررسی چالش های آماده سازی متن مصاحبه های تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر صالحی، پیمانه دریافت
سمت و سوهای موضوعات مطرح در تاریخ شفاهی دنیا حسن آبادی، ابوالفضل دریافت
نگرشی دوباره بر ضرورت پرداختن به مبانی خاطره پژوهی در تاریخ نگاری جنگ حسن آبادی، ابوالفضل دریافت
تاریخ شفاهی مدارس انجمن پيروان قرآن مشهد نظرزاده، محمد دریافت
شيوه نامه پیشنهادی آماده سازی متن مصاحبه تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر محمدلو، رویا دریافت
اطلا ع رسانی تحت وب مصاحبه های تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران صالحی، پیمانه دریافت
درآمدی بر روش داستان زندگی تامسون، پائول ترجمه سهیلا صفری دریافت
گزارشی از تاریخ شفاهی مدارس علمیه بانوان در مشهد سمیعی، شکوه سادات دریافت
پیوند تاریخ فرهنگی و تاریخ شفاهی احمدزاده، محمد امیر دریافت
تاریخ شفاهی کاظمی، محسن - هوشنگ خسرو بیگی دریافت
نیم نگاهی بر مبادی تدوین در تاریخ شفاهی کمری، علیرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
مصاحبه با زنده یاد دکتر حسن احمدی گیوی صالحی، پیمانه دریافت
نقد و بررسی کتاب: مرا ببخش مادر نوری، مصطفی دریافت
نقد و بررسی کتاب «آقای سفیر »، آقای سفیر چرا؟ روحانی صدر، حسین دریافت
آيا تاريخ شفاهي زنان داراي ويژگي هاي خاص است؟

برگر کلاك، شرنا -

مترجم: فرحناز اسماعیل بیگی

دریافت
تاریخ شفاهی زنان

باستانی ، سوسن- فرخنده ایلخان -

علی اصغر سعیدی

دریافت

ضرورت تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری و نقش فرازبان

در مصاحبه تاریخ شفاهی

توکلی، فائزه دریافت
سخن نخست عزیزی، غلامرضا دریافت
گزارش اجمالی برگزاری همایش دهم تاریخ شفاهی رسولی پور، مرتضی دریافت
سه نشست تخصصی پیرامون تاریخ شفاهی جواهردهی، مسیح دریافت

نقد و بررسی كتاب كاليما : خاطرات اسارت

دكتر حسنعلي پورحسني از سيبری

مطلبی، مطلب دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
مصاحبه با پرفسور يحيی عدل صفری، سهيلا دریافت
اهميت و جايگاه تاريخ (در گفتگو با دكتر رضا شعبانی) فیاضی، عمادالدین دریافت
گزارش ميزگرد تخصصی نقش تاريخ شفاهی در توسعه تاريخ اجتماعی گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری سازمان دریافت
منطق گفت وگویی در پرسمان یاد جمشیدی، فرانک دریافت
معرفی کتاب تاریخ شفاهی نمایش در ایران محمد ی نیا، محمد دریافت
نقد و بررسی کتاب آیندگان و روندگان رسولی پور، مرتضی دریافت
تاريخ شفاهی مجلس ضرورت امروز نياز فردا حسن آبادی، ابوالفضل دریافت
نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی کاظمی، محسن-خسروبیگی، هوشنگ دریافت
رو ش شناسی تحليل مكالمه، تحلیل گفتمان و اعتباریابی در تاریخ شفاهی توکلی، فایزه دریافت
تاریخچه تاریخ شفاهی ربكا شارپلس مترجم: فرحناز اسماعیل بيگی دریافت
سخن سر دبیر پس از بیست سال و اندی عزیزی، غلامرضا دریافت

شماره 8

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
تاریخ شفاهی کاربردی مرادی نیا، محمد جواد دریافت
تاریخ شفاهی و مطالعات شهری در راستای تولید دورنمائی از دگرگونی زندگی اجتماعی در خلال تحولات شهری مسعودی نژاد، رضا دریافت
مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگاری شفاهی در تاریخ معاصر حسن آبادی ، ابوالفضل دریافت
تاریخ از پائین، تاریخ زندگی روزمره و تاریخ خُرد اندرو. آی. پورت، ترجمه سیده فاطمه یاحسینی دریافت
تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری تهامی، مرتضی دریافت
تاریخ شفاهی در برنامه های مستند صوتی و تصویری (فیلم) چارلز هاردی و پاملا دین، ترجمه فرحناز اسماعی لبیگی دریافت
فعالیت های سیاسی انجمن پیروان قرآن در مشهد نظرزاده، محمد دریافت
سنت شفاهی در آرای مورخان جان(یان) وانسینا، ترجمه فرهاد نام برادرشاد، محمود رحیم زاده دریافت
تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ( 1313 - ۱۳۴۳ش) صالحی، پیمانه دریافت
نقد و بررسی کتاب «سنت شفاهی به مثابه تاریخ » عزیزی، حشمت اله دریافت
معرفی و بررسی كتاب «د ل سپرده به کودکان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ » حافظیان رضوی، کاظم دریافت
نقد و بررسی کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری عصر قاجار » شمشیرگرها، محبوبه دریافت
معرفی و بررسی كتاب «فانوس تابان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه » محمدلو، رویا دریافت
گزارش نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی هنر فرش ایران جواهردهی، مسیح دریافت
تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(3)گفت وگو با سیدیحیی یثربی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی مصاحبه و تدوین: فاطمه نورائی نژاد دریافت
دو رکن بقای کشور ما زبان فارسی و تاریخ ایران است: مصاحبه با زنده یاد، دکتر محمدامین ریاحی خویی مصاحبه و تدوین: پیمانه صالحی دریافت