شماره جاری فصلنامه : شماره 7 - بهار و تابستان 1397

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
لایه های مغفول روایت ابوالحسنی ترقی، مهدی دریافت
میرچا الیاده و جلال ستاری در هزارتویِ تاریخ شفاهی

ابوالبشری، پیمان-حسن صادقی

سمرجانی

دریافت
تاریخ شفاهی و اهمیت آن در محلی نگاری شخصیت زنان در جنوب ایران حسن آبادی، ابوالفضل دریافت

دسترس پذیری مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز استانی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

صالحی، پیمانه دریافت
کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی توکلی، فائزه دریافت
تاریخ شفاهی چیست و منشاء آن از کجاست؟

ویلیام و.موس ترجمه: سهیلا

صفری

دریافت

رمزگویان ناواهو - دیدگاه های تاریخی استادِ روایتگر دانشگاه

ایالتی آریزونا

لورا توه ترجمه: محمد

محمدی نیا

دریافت

تشخیص بحران های سلامت عمومی: آنچه می توانیم درباره ابولا از

تاریخ شفاهی بیاموزیم

کاترینا توماس ترجمه: نرگس

صالح نژاد

دریافت
کارنامک ها، گنجینه ای در کتابخانه ملی شمشیرگرها، محبوبه دریافت
خطرات خاطرات، مروری بر چالش ها و فرصت های تاریخ شفاهی تفرشی، مجید دریافت
نقد و بررسی کتاب شهروند آسمان کاظمی، محسن دریافت
معرفی کتاب مروارید اندیشه، مصاحبه تاریخ شفاهی با استاد اسماعیل سعادت مقیمی، مرضیه دریافت
معرفی كتاب ستاره فروزان، مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری حافظیان رضوی، کاظم دریافت
گزارش نشست بررسی آسیب های تاریخ شفاهی ایران جواهردهی، مسیح دریافت
تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(2)

مصاحبه و تدوین: فاطمه

نورائی نژاد

دریافت
تاریخ شفاهی هنر: گفت وگو با عزت ا... انتظامی مصاحبه کننده: رضا آشفته دریافت
گزارش همایش تدوین در تاریخ شفاهی عزیزی، غلامرضا دریافت
اهمیت تعامل تاریخ محلی با تاریخ شفاهی در تدوین محلی نگاری حسن آبادی، ابوافضل دریافت
ملاحظاتی چند درباره چیستی تدوین در تاریخ شفاهی آتشگران، مسعود دریافت

تاریخ شفاهی مردم نگارانه؛ ظرفیتی ویژه برای تنوع قالب های تدوین

در حوزه تاریخ شفاهی

قاضی، مرتضی دریافت
راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی

طالبی، مریم-مریم حاجی زاده-

ساره مشهدی

دریافت
نگاهی به تجربه تدوین کتاب یاران موافق قزوینی، حمید دریافت
گزارش نویسی درتاریخ شفاهی با تکیه بر تاریخ نگاری آن توکلی، فائزه دریافت

تاریخ شفاهی تدوین کتاب های درسی دورۀ

ابتدایی و متوسطه ( 1300 - 1332)

صالحی، پیمانه دریافت

تجربۀ عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با تمرکز

بر کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد

احمدپور، شهاب دریافت
 

 

 

 

صفحه اصلی


شماره های پیشین


معرفی فصلنامه


صفحه حقوقی


معرفی پژوهشکده اسناد


تماس با ما