بارکد رمزینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازطراحی شد

تاریخ انتشار: ۷۷۷/۱/-۱۹۷ - ۱۱:۲۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۹ - ۱۱:۱۸:۱۹
بارکد رمزینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازطراحی شد

بارکد رمزینه  QR Code سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازطراحی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برای دسترسی بهتر به بسترهای ارتباطی و آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان گرامی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بارکد رمزینه QR Code بازطراحی شد.

در این بارکد رمزینه می توانید راه های ارتباطی با این مجموعه را در آپارات، اینستاگرام و وبسایت دنبال و از آخرین اخبار و رویداد های سازمان اسناد و کتابخانه ملی آگاه شوید.

همچنین در این بارکد رمزینه کلیپ های تهیه شده در مجموعه روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی قابل مشاهده خواهد بود.

آدرس بسترهای ارتباطی در آپارات، اینستاگرام و وبسایت:

http://nlai.ir

 r‏https://www.aparat.com/nlai_i

 https://www.instagram.com/nlai_ir

کلیپ اسناد

کلیپ هشتاد سالگی (1)