در نمایشگاه کتاب سال 92 بیش از از 200 عنوان کتاب ازغرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی عرضه می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۲/۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۳۴:۲۸
در نمایشگاه کتاب سال 92 بیش از از 200 عنوان کتاب ازغرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی عرضه می شود
با شروع نمايشگاه بين المللي كتاب سال 93، در دهم ارديبهشت، بيش از 200 عنوان كتاب در غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي عرضه مي شود.
با شروع نمايشگاه بين المللي كتاب سال 93، در دهم ارديبهشت، بيش از 200 عنوان كتاب در غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي عرضه مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بيشتر كتاب هاي عرضه شده با موضوعات تاريخي، علوم آرشيوي، كتابداري، علم اطلاعات و دانش شناسي، تاريخ مطبوعات، فهرستگان ها و اصطلاحنامه ها و نظاير آن است. همچنين 3 فصلنامه گنجينه اسناد، مطالعات ملي كتابداري و اطلاع رساني و نامه ايران و اسلام نيز در غرفه اين سازمان قبل ابتياع است. اضافه مي شود از 200 عنوان كتاب عرضه شده در غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي، 34 عنوان چاپ اول سال 1392 است.