بیش از 92 درصد مراجعه کنندگان با آسیب بینایی از نحوه برخورد کارکنان کتابخانه ملی رضایت دارند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱/۲۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۵۵:۴۸
بیش از 92 درصد مراجعه کنندگان با آسیب بینایی از نحوه برخورد کارکنان کتابخانه ملی رضایت دارند
در نظر سنجي از مراجعه كنندگان با آسيب بينايي كه از خدمات كتابخانه ملي استفاده مي كنند، مشخص شد، بيش از 8/92 درصد از آنان از نحوه برخورد كاركنان رضايت نسبي دارند.
در نظر سنجي از مراجعه كنندگان با آسيب بينايي كه از خدمات كتابخانه ملي استفاده مي كنند، مشخص شد، بيش از 8/92 درصد از آنان از نحوه برخورد كاركنان رضايت نسبي دارند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسنادو كتابخانه ملي ج.ا.ا. در اين نظرسنجي كه به منظور تعيين ميزان رضايت مراجعه كنندگان با آسيب بينايي كه از خدمات كتابخانه ملي استفاده مي كنند، انجام شده است، حاكي از ميزان رضايت مندي بالاي آنان از نحوه برخورد كاركنان دارد.
تحليل نتايج اين نظر سنجي نشان مي دهد، 3/46 درصد از افراد با آسيب بينايي از سطح كمي و كيفي خدمات ارائه شده رضايت خوبي دارند.
هم چنين در اين نظر سنجي منابع موجود در كتابخانه ملي خوب ارزيابي شده است و 2/39 درصد از اين افراد منابع مورد نياز ويژه افراد با آسيب بينايي را رضايت بخش توصيف كرده اند.
گفتني است بخش ويژه كتابخانه ملي مربوط به افراد با آسيب بينايي به طور مجزا و اختصاصي در 22 بهمن 1385 افتتاح شده است و در آن منابع مورد نياز محققان و دانشجويان اين قشر در سه دسته منابع گويا روي نوار كاست، لوح فشرده و كتاب هاي چاپي به شكل بريل وجود دارد.
هم چنين از تعداد منابعي كه در كتابخانه ويژه نابينايان و كم بينايان وجود دارد، 600 عنوان كتاب بريل به زبان هاي فارسي و انگليسي، 470 مجلد از نشريه تخصصي ويژه نابينايان به نام "ايران سپيد"، 13هزار نوار كاست و 300 لوح فشرده به شكل گويا است.
در اين كتابخانه، تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مختص اين افراد مانند تجهيزات بزرگنمايي صفحات كتاب نيز وجود دارد كه مورد استفاده افراد كم بينا قرار مي گيرد. تهيه و تامين تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري ويژه اين افراد همواره مورد تاكيد رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي بوده است و دستور پي گيري درخواست آنان از اولويت هاي سازمان است.