رضایت بیش از 80 درصد پژوهشگران از خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۵/۱۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۲۵:۲۲
رضایت بیش از 80 درصد پژوهشگران از خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی
براساس يافته هاي حاصل از تحليل نظر كاربران و پژوهشگران خدمات مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، 81 درصد از آنان از ارائه اين خدمات رضايت نسبي دارند.
براساس يافته هاي حاصل از تحليل نظر كاربران و پژوهشگران خدمات مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، 81 درصد از آنان از ارائه اين خدمات رضايت نسبي دارند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج..ا. در اين نظر سنجي كه طي 5 ماه از بهره برداري از نرم افزار جامع مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي به صورت مجازي صورت گرفته است، 54 درصد افراد از پاسخ هاي ارائه شده توسط كارشناسان مرجع مجازي كتابخانه ملي رضايت زيادي داشتند.
براساس يافته هاي نظرسنجي در طي همين مدت، 71 درصد پژوهشگران از زمان اختصاص داده شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خويش ابراز رضايت زياد و خيلي زياد كردند. نرم افزار مرجع مجازي كه از دي ماه گذشته(1390) مورد بهره برداري قرار گرفته است، با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و فضاي مجازي به ارائه خدمات مي پردازد و در طي 5 ماه گذشته به نياز اطلاعاتي نزديك به دوهزار نفر از طريق پست الكترونيكي، گفتگوي همزمان، و پيامك پاسخ داده است.
راه اندازي خدمات مرجع مشاركتي ملي از جمله هدف هايي است كه سازمان اسناد و كتابخانه ملي با طراحي و راه اندازي اين نرم افزار دنبال مي كند و قرار است تمام كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي و تخصصي در آن به ارائه و مديريت خدمات مرجع مجازي بپردازند. با راه اندازي اين طرح امكان ثبت و نگهداري نسخه هايي از تراكنش هاي مرجع مجازي كتابخانه ها به عنوان پيشينه رقمي(ديجيتالي) فراهم مي شود.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي اولين كتابخانه ملي خاورميانه است كه چنين خدماتي را براي كاربران و پژوهشگران طراحي و سازماندهي كرده است و به پرسش هاي پژوهشي كاربران پاسخ مي دهد.