طی یک هفته، 748 عنوان فیپا از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی صادر شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۴:۱
طی یک هفته، 748 عنوان فیپا از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی صادر شد
بخش فيپا (فهرست نويسي پيش از انتشار) در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. در طي يك هفته موفق به ارائه 748 عنوان فيپا براي متقاضيان شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. به نقل از گزارش عملكرد معاونت كتابخانه ملي ، در همين مدت تعداد 3 هزار و ششصدو شصت و هفت عنوان كتاب، نشريه و منابع غيركتابي توسط بخش مبادله و اهدا اداره كل فراهم آوري و حفاظت براي اطلاع رساني ارسال شده است.

همچنين در اين فاصله، اداره كل اطلاع رساني نيز پذيراي 4 هزار وهشتصدوپنجاه نفر بوده و اداره كل كتاب هاي خطي و نادر سازمان نيز تعداد 43 جلد كتاب را پس از ارزيابي و كارشناسي در كميته تخصصي مربوطه و توافق با مالكان آنها، خريداري كرده است.