تعیین تکلیف 36 ردیف از درخواست امحای اوراق راکد دستگاه های دولتی در جلسه شورای اسناد ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۵:۷
تعیین تکلیف 36 ردیف از درخواست امحای اوراق راکد دستگاه های دولتی در جلسه شورای اسناد ملی
در دويست و هشتاد و سومين جلسه شوراي اسناد ملي كه 18 خرداد ماه در محل ساختمان آرشيو ملي برگزار شد، 36 رديف از فرم هاي "درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" دستگاه هاي دولتي بررسي و تعيين تكليف شد.
در دويست و هشتاد و سومين جلسه شوراي اسناد ملي كه 18 خرداد ماه در محل ساختمان آرشيو ملي برگزار شد، 36 رديف از فرم هاي "درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" دستگاه هاي دولتي بررسي و تعيين تكليف شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين جلسه با حضور دكتر مهدي حجت عضو متبحر در تاريخ و فرهنگ ايران و رئيس شورا، غلامرضا عزيزي معاون اسناد ملي و دبيرشورا، دكتررضا داوري اردكاني عضو متبحر در تاريخ و فرهنگ ايران، عبدالعلي تاجي معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ها از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و دكتر هادي احتشامي معاون دادستان كل كشور به عنوان اعضاي شورا برگزار شد.
در اين جلسه 36 رديف از فرم هاي "درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" قوه قضائيه شامل 35 رديف مربوط به ديوان عدالت اداري و يك رديف مربوط به وزارت جهاد كشاورزي مورد بررسي قرارگرفت كه طي آن 15 رديف انتقالي و 21 رديف امحائي به تصويب رسيد.
گفتني است اسناد انتقالي به اسنادي گفته مي شود كه پس از تاييد اين شورا، به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل مي شود و در آرشيو ملي ايران براي حفاظت و اطلاع رساني نگهداري مي شود و اسناد امحائي نيز به اسنادي گفته مي شود كه پس از بررسي هاي مختلف، به دستگاه مربوطه اجازه داده مي شود تا آن ها را از چرخه اسناد بايگاني شده خارج كنند.