تبدیل وضعیت 248 نفر از نیروهای شرکتی به کار معین و موقت در سال 1391


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۱۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۵:۸
تبدیل وضعیت 248 نفر از نیروهای شرکتی به کار معین و موقت در سال 1391
تعداد 248 نفر از همكاران سازمان كه به صورت نيروهاي شركتي فعاليت مي كردند، در سال 1391 به قرارداد كارگري موقت و معين تبديل وضعيت شدند.
تعداد 248 نفر از همكاران سازمان كه به صورت نيروهاي شركتي فعاليت مي كردند، در سال 1391 به قرارداد كارگري موقت و معين تبديل وضعيت شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اعمال رتبه معوقه سال هاي گذشته همكاران از پايه به ارشد براي 60 نفر، برقراري كمك هزينه عائله مندي بانوان همكار شاغل و بازنشسته براي116 نفر، اعمال ارتقاء رتبه از ارشد به خبره براي 132 نفر از كارمندان رسمي، اعمال ارتقاء طبقه عقب افتاده همكاران براي 56 نفر از جمله اقدامات انجام شده توسط معاونت پشتيباني، امور حقوقي و استان هاي سازمان در سال 91 است.
هم چنين كاهش قابل توجه در هزينه قراردادهاي نگهداري سازمان، تأمين اعتبار مالي به موقع براي خريد تجهيزات، قراردادها و حقوق و مزايا و تهيه طرح جامع راه اندازي مراكز سازمان در 21 استان از فعاليت هاي مثمر ثمر اين معاونت به شمار مي رود.
گفتني است هزينه هاي جاري سازمان نيز از بابت قراردادهاي نگهداري، پشتيباني و راهبري سازمان نيز طي سال مورد نظر به واسطه اعمال مديريت مصرف صحيح، از كاهش چشمگيري برخوردار بود.