بازدید حدود 20 هزار نفر از غرفه سازمان در 7 روز اول نمایشگاه کتاب


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۲/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۶:۴۱
بازدید حدود 20 هزار نفر از غرفه سازمان در 7 روز اول نمایشگاه کتاب
حدود 20 هزار نفر در هفت روز اول نمايشگاه از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران بازديد كردند.

حدود 20 هزار نفر در هفت روز اول نمايشگاه از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران طبق برآوردهاي صورت گرفته تاكنون روزانه حدود 3 هزار نفر از غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ايران بازديد كردند.

لازم به ذكر است اين تعداد بازديدكننده افرادي را شامل مي­شود كه متصديان غرفه پاسخگوي سؤالات آنها بودند.

شايان ذكر است غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي با دارا بودن هشت بخش مختلف شامل مرمت اسناد، آرشيو ملي، فيپا و شاپا، كتابخانه ديجيتال، مرجع مجازي، انتشارات، حافظه جهاني و تاريخ شفاهي از بزرگترين غرفه­هاي بيست و پنجمين نمايشگاه بين­المللي كتاب تهران است كه در محل شبستان مصلي واقع شده است.