فهرست اسامی اهدا کنندگان در اردیبهشت ماه 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ - ۸:۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۸:۲۰:۳۹
فهرست اسامی اهدا کنندگان در اردیبهشت ماه 1396

 

ردیف

نام خانوادگی و نام اهدا کننده

تعداد نسخه منابع اهدا شده(کتاب/نشریه/غیرکتابی)

1

اجتهادی ، لیلا

۲ کتاب

2

آژین ، مریم از طرف معصومه منصف ذوقی

151 کتاب، 40  نشریه، 14 غیرکتابی

3

پاکزاد ، اقدس از طرف مرحوم محمد لروند

815  کتاب، 40  نشریه

4

آقای تقوی

۲  کتاب

5

ثنائی آشتیانی ، سکینه

1 کتاب

6

جعفری ، منصور

2  کتاب، 1  غیرکتابی

7

حقیری ، نرجس

92 کتاب

8

مرحومه ام کلثوم خوشبختی وایقان

2 کتاب، 11 نشریه، 40 غیرکتابی

9

رحیمی ، مرتضی (نویسنده)

1 کتاب

10

زارعی قاضیانی ، کیومرث

124 کتاب، 17  نشریه، 310 غیرکتابی

11

شفیعی ، ناهید (مترجم)

3 کتاب

12

طلوع قمری ، شایسته (همکار)

27  کتاب، 1 نشریه

13

غلام ، امیر

147 کتاب

14

فرشته آذری ، رقیه (نویسنده)

21  کتاب

15

قرآن خوان ، محمد

81 کتاب

16

خانم قربان زاده

۱۰ کتاب

17

کنعانی ، بیژن

1 کتاب

18

کوشا ، ایمان

39  کتاب

19

خانم الماسی

14 کتاب

20

مولوی ، مهین دخت از طرف مرحوم دکتر منوچهر عدنانی

720  کتاب

21

یوسفی ، سعیده

۱۱۲ کتاب