ورود نزدیک به 100هزار منبع اطلاعاتی به کتابخانه ملی در دی ماه سال جاری


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۳:۱۱
ورود نزدیک به 100هزار منبع اطلاعاتی به کتابخانه ملی در دی ماه سال جاری
در دي ماه سال جاري، 96 هزار و 213 منبع اطلاعاتي شامل كتاب، نشريه و منابع غيركتابي به مخازن سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران وارد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي ج.ا.ا.، از اين تعداد 32 هزار و 355  منبع به صورت واسپاري و 32 هزار و 475 منبع  به صورت اهدايي در اختيار كتابخانه ملي قرارگرفته است. هم چنين از اين آمار 56 هزار و 281منبع، كتابي و 8 هزار و 800 منبع به صورت نشريه و غير كتابي است.
اين منابع پس از دريافت، فهرستنويسي و مراحل آماده سازي براي استفاده پژوهشگران و محققان وارد مخازن كتابخانه مي شوند و در صورت عدم نياز سازمان، به كتابخانه هاي روستاها و شهرهاي كشور اهدا خواهد شد