تاریخ نگاری 15 خرداد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۱۰:۵۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۶:۱۳:۴۶
تاریخ نگاری 15 خرداد
سخنران نشست : علی باقری / اردیبهشت 1392
دومين نشست مركز ايران شناسي و اسلام شناسي در سال 1392، كه هفتمين نشست از مجموعه نشست هاي پنجاهمين سال آغاز نهضت امام خميني (ره) نيز محسوب شده و در ادامه آنها برگزار گرديد، «تاريخ نگاری پانزده خرداد» با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين علی باقری در تاريخ 1392/2/31بوده است.