اشرف بروجردی در دیدار با دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام:

استفاده از ظرفیت دیجیتال‌سازی منابع برای تبادل اطلاعات ضروری است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۵:۵۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۸/۲۸ - ۱۶:۹:۲۵
استفاده از ظرفیت دیجیتال‌سازی منابع برای تبادل اطلاعات ضروری است
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار با دبیرکل شبکه مجازی جهان اسلام بر استفاده از ظرفیت دیجیتال‌سازی منابع برای تبادل اطلاعات تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیجیتال‌سازی منابع گام موثری در جهت توسعه تعاملات فرهنگی است و در این راستا تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی بین دو سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضروری است.
کریم نجفی برزگر، دبیر کل شبکه آموزش مجازی جهان اسلام، با حضور در کتابخانه ملی ایران و دیدار با رئیس این سازمان عنوان کرد: بحث تبادلات علمی و پژوهشی با کتابخانه‌ها یکی از راهبردهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است و خوشبختانه بین دو سازمان تعاملات خوبی در جریان بوده است.  
وی ادامه داد: شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام 57 کشور را شامل می‌شود که 27 کشور در حوزه آسیا و اقیانوسیه، 27 کشور دیگر در حوزه آفریقا و عربی و سه کشور در حوزه اروپا و آمریکا حضور دارند و 13 شبکه در دنیا در حوزه علم و فناوری فعال هستند که شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام نیز مهم‌ترین شبکه موجود در این حوزه است و میزبانی آن به عهده ایران است.
دبیرکل شبکه آموزش مجازی جهان اسلام اضافه کرد: هم اکنون بیش از 22 میلیون دانشجو تحت پوشش این شبکه هستند و امید است از ظرفیت موجود بین دو سازمان در حوزه مختلف از جمله تبادل اسنادی با کتابخانه‌ها و پایان نامه‌ها بهره ببریم.
نجفی برزگر افزود: در حال حاضر در شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، 40 دانشگاه بخش دیجیتال دارند که پیش از شیوع ویروس کرونا، 8 میلیون دانشجوی مجازی در کشورهای اسلامی مشغول به تحصیل بودند و پس از این بحران این رقم به 22 میلیون دانشجو افزایش یافت.
فریبزر خسروی معاون کتابخانه ملی ایران گفت: در چند سال اخیر بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که متولی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام است، فعالیت‌های مشترک شکل گرفته است.