تصویب امحا و انتقال 15 ردیف از فرم های درخواست مجوز امحای اسناد در شورای اسناد ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۶:۳۵
تصویب امحا و انتقال 15 ردیف از فرم های درخواست مجوز امحای اسناد در شورای اسناد ملی
در دويست و هشتاد و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي 8 رديف از" فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" را براي انتقال و 7 رديف را براي امحا تصويب كرد.
در دويست و هشتاد و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي 8 رديف از" فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" را براي انتقال و 7 رديف را براي امحا تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين جلسه 5 رديف از فرم هاي سازمان بنادر و دريانوردي، 6 رديف از وزارت ورزش و جوانان، 4 رديف از وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع ساري و نوشهر و 1 رديف از سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت و طي آن 8 رديف انتقالي ،7 رديف امحائي و 1 رديف امحايي مشروط به تصويب رسيد.
گفتني است در اين جلسه كه در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار شد، دكتر مهدي حجت، غلامرضا عزيزي، دكتر رضا داوري اردكاني، عبدالعلي تاجي، فياض شجاعي و دكتر هادي احتشامي حضور داشتند.