جلسه هماهنگی مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با مدیران رویداد ویتا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۵ - ۹:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۴/۵ - ۱۰:۰:۳۳
جلسه هماهنگی مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با مدیران رویداد ویتا
با توجه به آنکه تنها 10 روز به آغاز نخستین رویداد کارآفرینی ویتا در حوزه Libtech باقی مانده است، جلسه هماهنگی با مشارکت مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اساتید داور و منتور دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و شتابدهنده نوین تک در مرکز نوآوری این دانشکده برگزار شد.

سمیه توحیدلو معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به همراه بابک زنده دل نوبری مدیرکل برنامه ریزی و نظارت و علیرضا انتهایی مدیرکل فراهم آوری و پردازش منابع دیجیتال به همراه بابک نجار اعرابی معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی ، مسعود اسدپور مدیرگروه فناوری اطلاعات و هشام فیلی عضو هیئت علمی این دانشکده در این جلسه به بحث و تبادل نظر درخصوص فرایند داوری، کارگاه های حین رویداد و چگونگی منتورشیپ پرداختند.

ضمن آنکه محمدرضا قبادی مدیرعامل نوین تک نیز از لحاظ مسائل اجرایی و زمان بندی بهینه کارگاه ها مطالبی را بیان کرد.

در پایان این جلسه مقرر شد لیست جزئیات کارگاه ها به همراه ارائه دهندگان در اسرع وقت به اطلاع مخاطبین رویداد رسانده شود.