یادداشت / ورق‌های هویت ساز


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۸ - ۱۵:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲۸ - ۱۶:۹:۳۲
یادداشت / ورق‌های هویت ساز
معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نوشت: ملتی که سند ندارد هویت قابل دفاعی ندارد و به این اعتبار هر پیشرفتی که بشر حاصل کرده است به برکت ثبت و ضبط اسناد ملی خود است زیرا که اسناد ورقهای هویت ساز هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نقل از روزنامه ایران، علی زرافشان - معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مطلبی با عنوان «ورق‌های هویت ساز» نوشت: هفدهم اردیبهشت ماه روز اسناد ملی و سالروز تأسیس سازمان اسناد ملی ایران است .

نامگذاری روزها در تقویم ملی، به جهت اهمیت و نقشی است که موضوع آن روز برای مردم یک کشور و جهان دارد و نامگذاری روزی برای اسناد نیز برای آن است که اهمیت و جایگاه اسناد در سرنوشت کشور و مردم یادآوری شود و مورد توجه قرار بگیرد .

از سیزدهم تا نوزدهم خردادماه نیز با عنوان هفته جهانی آرشیو در سراسر دنیا نامگذاری شده است که این نامگذاری نشانگر اهمیت موضوع اسناد و آرشیوها برای همه مردمان دنیا است.

آرشیوها حافظه و میراث فرهنگی ملتها و دولتها هستند و هرگونه پیشرفت و موفقیتی که بشر حاصل کرده است ثمره ثبت، ضبط و نگاهداری توفیق‌ها و پیشرفت‌های پیشین آن است. به این اعتبار دانش بشر تا زمانی که ثبت نشده بود در زندگی انسانها تحولی حادث نگردید.

هزاران سال انسان بر کره خاکی آزمون و خطا می‌کرد بدون آنکه قدمی از قدم بردارد و خشتی بر بنای علم و دانش بگذارد، بشر تا سالیان دراز به یک گونه زیست می‌کرد و دقیقاً از زمانی زندگی او متحول شد که هر چیز جدید را که برای او بدیع و نو به نظر می‌رسید ثبت کرد. چیزی که در دنیای امروز به آن تاریخ علم می‌گویند در واقع چیزی نیست جز اسناد موفقیت‌های علمی بشر در ادوار مختلف که ماهیت علوم مختلف را می‌سازند.

تاریخ اجتماعی بشر نیز به همین گونه است و آن چیزی که تحت عنوان مختصات فرهنگی و اجتماعی یک جامعه از آن یاد می‌شود در واقع مجموعه‌ای از تجارت بشر است که در قالب تاریخ اجتماعی انسجام یافته است.

تاریخ در همه ساحت‌ها نیازمند اسناد است و این اسناد هستند که تاریخ را مستند می‌کنند. در دنیای امروز تاریخ اگر متکی به سند نباشد داستانی بی استفاده است که تنها جنبه سرگرمی دارد و به هیچ وجه نمی‌توان برای حال و آینده از آن راهبردی استخراج کرد.

مجموع آن چیزی که بیان شد این حقیقت را روشن می‌سازد که اسناد ملی در زندگی اجتماعی آدمیان نقش راهبردی و پررنگی دارند و با اتکا به آنها هویت ملتها ساخته می‌شود.

ملتی که سند ندارد هویت قابل دفاعی ندارد و به این اعتبار هر پیشرفتی که بشر حاصل کرده  است به برکت ثبت و ضبط اسناد ملی خود است. اسناد ورقهای هویت ساز هستند و هر چیزی که ملتها دارند را می‌بایست در میان اسناد ملی‌شان ریشه‌های آن را جست.

 لذا با توجه به این اهمیت، ثبت، ضبط و نگهداری اسناد نیز بسیار حائز اهمیت است که در ایران این وظیفه خطیر بر عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. این سازمان این وظیفه مهم را در یک معاونت تخصصی تحت عنوان معاونت اسناد ملی منسجم کرده  است و در واقع مدیریت آرشیو ملی ایران برعهده این معاونت است.

آرشیو ملی ایران که در حال حاضر پنجاهمین سال حیات خود را آغاز می‌کند در واقع آرشیو هویت ملی مردمان ایران زمین است و باید گفت که خوشبختانه به لحاظ اندوخته‌های سندی در جایگاه قابل قبولی قرار دارد و البته ملتی با این پیشینه کهن، شایسته بهترین آرشیوها است.

با این حال مشارکت مردم عزیز نیز در توسعه اندوخته‌های سندی آرشیو ملی ایران بسیار مؤثر و راهگشا است و ضروری است که مردم عزیز ایران به این سازمان مدد رسانند که روز به روز بر تعداد این ورق‌های هویت ساز افزوده شود.

انتهای خبر/