اشرف بروجردی:‌ رسالت ما حفظ بهینه اسناد و منابع خطی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۷:۵۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۷:۵۷:۴۴
اشرف بروجردی:‌ رسالت ما حفظ بهینه اسناد و منابع خطی است
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: رسالت ما حفظ بهینه و هرچه بهتر اسناد و منابع خطی است.

مدیران و مسئولان مراکز اسنادی و کتابخانه ای استان سند پاکستان با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار کردند.

 مدیران و مسئولان مراکز اسنادی و کتابخانه ای استان سند پاکستان که برای بیستمین دوره آموزشي تئوري و عملي«حفاظت و مرمت آثار كاغذيمدیران و مسئولان مراکز اسنادی و کتابخانه ای استان سند پاکستان که برای بیستمین دوره آموزشي تئوري و عملي«حفاظت و مرمت آثار كاغذي» به ایران سفر کرده بودند، عصر چهارشنبه با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار کردند.

اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این دیدار گفت: امیدوار هستم این دوره اموزشی فرصت خوبی برای بهره گیری از دانش یکدیگر بوده باشد.

او تاکید کرد: رسالت همه ما حفظ هرچه بهتر اسناد و منابع خطی است.

مشاور رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیجیتال سازی و در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد گفت: کتابخانه ملی، میراث معنوی گرانسنگی از سند و کتاب دارد که همه آنها، ابزاری برای رسیدن به فهم مشترک است.

امروز مخازن و گنجینه ها منابع دانش را در اختیار دارد اما مهم این است تا دانمشندان دو کشور با گفت و گو و تعامل علم و دانش، زمینه را برای ارتباط بیشتر فراهم کنند.

مدیران و مسئولان مراکز اسنادی و کتابخانه ای استان سند پاکستان با اعلام رضایت از کیفیت آموزش ها، خواستار تداوم این دوره ها شدند.

مدیران و مسئولان مراکز اسنادی و کتابخانه ای استان سند پاکستان برای حضور در بیستمین دوره آموزشي تئوري و عملي«حفاظت و مرمت آثار كاغذي» به ایران سفر کرده و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی حضور یافتند. همچنین هیات اعزامی سند پاکستان در روز اول حضور خود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با علی زرافشان، معاون اسناد ملی این سازمان دیدار و گفت و گو کردند.