دیدگاه چهره های هنری درباره نشست بررسی کارنامه سرمایه‌های نمادین معاصرکشور


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۴ - ۱۸:۱۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۴ - ۱۸:۳۳:۱
دیدگاه چهره های هنری درباره نشست بررسی کارنامه سرمایه‌های نمادین معاصرکشور

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی:

اقدام سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای ارزش گذاشتن به میراث معنوی معاصر کشور قابل تقدیر است.

امیر حسین صدیق، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون:

نمادهای فرهنگی امروز باید برای آیندگان به ثبت برسد.

لیلی رشیدی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون:

هر لحظه از نشست بررسی کارنامه سرمایه‌های نمادین معاصر کشور آموزنده بود.

شاهرخ فروتنیان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون:

در نشست بررسی کارنامه سرمایه‌های نمادین معاصر کشور تعریف و تمجیدهای همیشگی و خسته کننده وجود نداشت.