بازدید یک قرآن‌پژوه آلمانی از قرآن‌های مخطوطِ خط کوفی و قدیمی کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۰ - ۱۵:۳۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۰ - ۱۷:۳۰:۵۳
بازدید یک قرآن‌پژوه آلمانی از قرآن‌های مخطوطِ خط کوفی و قدیمی کتابخانه ملی ایران
یک قرآن‌پژوه آلمانی از قرآن‌های مخطوطِ خط کوفی و قدیمی کتابخانه ملی ایران دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران «میشائیل مارکس»؛ قرآن‌پژوه آلمانی و مدیر پروژه تحقیقاتی کورپس کورانیکوم ( (Corpus Coranicum  به همراه «علی آقایی»؛ مدیر ‍پروژه ایران کورانیکوم از قرآن‍‌های مخطوطِ خط کوفی و قدیمی کتابخانه ملی ایران بازدید کردند. موضوع این تحقیق، تاریخ قرآن است و محورهای تحقیقاتی آن‌ها شامل ثبت و ضبط شواهد تاریخی قرآن (دست‌نوشته یا قرائت‌های مختلف)، جمع‌آوری متون تاریخی همزمان با عهد عتیق، و تفسیر ادبی و بر اساس ترتیب زمانی قرآن می‌شود