برگزاری نشست تخصصی آرشیو الکترونیکی در معاونت اسناد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۰ - ۱۹:۳۰:۰
برگزاری نشست تخصصی آرشیو الکترونیکی در معاونت اسناد
نشست تخصصي "استقرار آرشيو الكترونيكي در سازمان هاي دولتي، چالش ها و مزايا" در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار مي شود.
نشست تخصصي "استقرار آرشيو الكترونيكي در سازمان هاي دولتي، چالش ها و مزايا" در ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پژوهشكده اسناد نشست تخصصي استقرار آرشيو الكترونيكي در سازمان هاي دولتي، چالش ها و مزايا سه شنبه سيزدهم شهرويور ماه برگزار مي شود.
گفتني است اين نشست از ساعت 10 تا 12 در سالن دكتر پرهام ساختمان آرشيو ملي ايران برگزار خواهد شد.