فراخوان دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاه های اجرایی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۰ - ۱۹:۳۰:۰
فراخوان دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاه های اجرایی
به اطلاع کلیه دانشجویان، استادان، پژوهشگران، مدیران، بانوان فرهیخته و فعال در دستگاه های اجرایی می رساند، " دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاه های اجرایی " با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و افزایش حضور آنان در مناصب مدیریتی و سیاسی کشور در دستگاه های اجرایی ، اسفند 1396 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.


به اطلاع کلیه دانشجویان، استادان، پژوهشگران، مدیران، بانوان فرهیخته و فعال در دستگاه های اجرایی می رساند، " دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاه های اجرایی " با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و افزایش حضور آنان در مناصب مدیریتی و سیاسی کشور در دستگاه های اجرایی ، اسفند1396در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،،"دومینکنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاه های اجرایی " با هدف بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان توانمند در فرآیند توسعه پایدار و افزایش حضور آنان در مناصب مدیریتی و سیاسی کشور در دستگاه های اجرایی ، اسفند 1396 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار مي شود.
بر اساس اعلام دبيرخانه كنگره ملي زنان موفق ايران در دستگاه هاي اجرايي کلیه علاقه مندان مي توانند براساس محورهای کنگره و طبق زمانبندی اعلام شده، نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.
محورهای کنگره:
1 . بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی به عنوان مهمترین موانع مشارکت زنان در تصدی پست ها و مشاغل رده بالای سازمانی
2 .شناسایی شاخص های عملیاتی جهت بهبود و ارتقای مشارکت زنان در مناصب مدیریتی و تصمیم گیری دردستگاه های اجرایی و بررسی چالشهای آن
3.راهکارهای حضور زنان در دستگاه های اجرایی از طریق نهادینه کردن ساختارهای موجود و ارتقای جایگاه سازمانی آنان
4. بازنگری در ساختار اداری، قوانین و مقررات کار در پست های سازمانی
5 .نگاه ویژه به برنامه ریزیهای جنسیتی
6. بررسی علل پایین بودن نرخ های مشارکت فعالیت و اشتغال زنان در دستگاه های اجرایی
7. راهکارهای تسهیل شرایط حضور زنان در ساختار مدیریتی دستگاه های دولتی و مدیریت اثر بخش زنان
8 .بررسی نگاه تطبیقی به وضعیت مدیریتی زنان در ایران و سایر کشورهای اسلامی
9. حقوق و اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
10. بررسی شرایط جهت توسعه حضور زنان مدیر، نخبه و فرهیخته در دستگاه های اجرایی
11. ارزیابی تاثیر زنان بر توسعه کشور
12. راهکارهای بهبود عدالت جنسیتی در توازن کار و زندگی
13. بررسی مفهوم سقف شیشه ای در مدیریت، کارآفرینی و اشتغال
14 .نقش بانوان در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار
15 .چالش های حوزه کارآفرینی زنان در ایران
16 .بررسی امنیت اجتماعی زنان و چالش های آن
17 .توانمندسازی زنان در جامعه
18 .اشتغال زنان و تاثیر آن بر خانواده
19 .نقش زنان در آموزش و پرورش
20 .آگاهی بانوان از حقوق خود و افزایش امنیت آنان
21 .محور آزاد
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1396  محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران
زمان برگزاری کنگره: اسفند 96
شماره تماس: 09120289085 ، 36621318 (021) ، 36621319 و 3369904 (021)
فکس: 43851871 (021)
پست الكترونيكي: info.pconf@gmail.com
لطفاً جهت کسب اطلاع بیشتر و نحوه ارسال چکیده مقالات به آدرس اینترنتی www.TopWomeni.ir مراجعه فرمائید.