دیدار اشرف بروجردی با روسای دو نهاد علمی مهم بلغارستان/گفتگو با فارسی آموزان بلغاری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۶ - ۲۰:۳۰:۰
دیدار اشرف بروجردی با روسای دو نهاد علمی مهم بلغارستان/گفتگو با فارسی آموزان بلغاری
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در دانشگاه كتابداري و فناوري اطلاعات بلغارستان با هيات رئيسه این دانشگاه ديدار و گفت و گو كرد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در دانشگاه كتابداري و فناوري اطلاعات بلغارستان با هيات رئيسه این دانشگاه ديدار و گفت و گو كرد.
در اين ديدار رسمي پس از پخش سرود ملي دو كشور پروفسور استويان رئيس دانشگاه كتابداري و فناوري اطلاعات مذاكره با هيات ايراني را افتخار دانست و بر اهميت جايگاه تمدن ايران زمين در تمدن جهاني به سخنراني كرد.
دكتر بروجردي ضمن تشكر از دعوت مقامات دانشگاه كتابداري و فناوري اطلاعات گفت: ما از سرزمين صلح ودوستي مي آييم و در سايه آرامش است كه بشريت مي تواند به يافته هاي علمي دست يابد.
مشاور رئيس جمهور در ادامه بر تعامل علمي و فرهنگي دو نهاد علمي تاکید و اضافه کرد: می توانیم در حوزه های تبادل استاد و دانشجو، تعريف زمينه هاي جديد پژوهشي مشترك و برگزاري كارگاه‌ها و سمينارها با یکدیگر همکاری کنیم.
در پايان این نشست پروفسور استويان به نمایندگی از دانشگاه كتابداري و فناوري اطلاعات بلغارستان ديپلم افتخار دانشگاه را به دكتر بروجردي اعطا كرد.
دیدار مشاور رئيس جمهور با رئيس آكادمي علوم بلغارستان
همچنین دکتر بروجردی، مشاور رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در ديدار با پروفسور باشيدا ، رئيس آكادمي علوم بلغارستان گفت: يكي از وظايف كتابخانه ملي گردآوري دانش و گردهمايي دانشمندان در علوم و به‌ويژه علوم انساني و ايرانشناسي است.
پروفسور باشيدا رئيس فرهنگستان علوم بلغارستان به ارتباطات گسترده با دانشمندان ايراني اشاره كرد و موفقيت ايرانيان در المپيادها را نشانه حمايت دولت از علم دانست و ابراز اميدواري كرد كه در كشور بلغارستان نيز چنين توفيقات و سياستگذاري هايي حاكم شود.
دیدار با جانشین رئیس کمیسیون فرهنگ و مطبوعات
اشرف بروجردي در ديدار با جانشين رئيس كميسيون فرهنگ و مطبوعات پارلمان بلغارستان به ريشه هاي نژادي مشترك دو كشور اشاره كرد و گفت: برگزاري رويدادهايي كه بستر فهم و شناخت دو ملت را از يكديگر تعميق بخشد باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می کنم با توجه به نياز دو جامعه به معنويت، هفته فرهنگ دو ملت را برگزار کنیم.
خانم جييانا سواتوا ضمن استقبال از برگزاري فرهنگ دو ملت در دو كشور تعامل فرهنگي را پيشران تعامل سياسي و اقتصادي كشورها دانست و به سابقه ١٢٠ سال ديپلماسي و ٧٠ سال تعاملات فرهنگي دو كشور اشاره كرد گفت: آثار هنري اديبان و هنرمندان ايران به‌ويژه شاعران و سينماگران جذابيت بسياري براي مردم بلغارستان دارد.
اشرف بروجردي در پايان سفر ضمن بازديد از دفتر رايزني جمهوري اسلامي ايران در بلغارستان با زبان آموزان زبان فارسي اين دفتر ديدار و گفتگو كرد .