کودکان کار مهمان کتابخانه ملی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۱ - ۲۰:۳۰:۰
کودکان کار مهمان کتابخانه ملی می‌شوند
جشنواره بالهای کاغذی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کودک در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.
جشنواره بالهای کاغذی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کودک در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کودک جشنواره ای با عنوان بالهای کاغذی در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.
بر اساس اعلام اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی ، این جشنواره از تاریخ 16 الی 19 مهرماه 96، مخصوص کودکان کار برگزار می‌شود. در این جشنواره برای کودکان کار در بازه سنی 7 تا 12 سال قرار است کارگاه‌های زیر برگزار گردد :
1- کارگاه قصه خوانی توسط نویسنده های کتاب کودک
2- کارگاه کتابدارکوچک
3- کارگاه آشنایی با صحافی کتاب
4- کارگاه آشنایی کودکان کار با حقوق شهروندی کودکان
این جشنواره در محل کتابخانه کودکان و نوجوانان کتابخانه ملی  برگزار می‌گردد.