ثبت جهانی کتاب جامع التواریخ

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۲۰:۳۰:۰
ثبت جهانی کتاب جامع التواریخ

نسخه جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی نوشته رشید الدین فضل الله همدانی محفوظ در كاخ موزه گلستان به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد.
نسخه جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی نوشته رشید الدین فضل الله همدانی محفوظ در كاخ موزه گلستان به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران ، اشرف بروجردی با اعلام این خبر افزود: جامع التواریخ پنجره ای است به گذشته نه تنها ایرانیان بلکه کلیه بشر چرا که این اثر دریچه‌ای را به سوی ایران فرهنگی می‌گشاید و ایران فرهنگی فراتر و گسترده تر از آن چیزی است که امروز درچهارچوب مرزهای سیاسی به عنوان ایران می شناسیم.
وی افزود: این هم افتخاری برای ایران است و هم برای كميته حافظه جهاني که توانسته است این اثر بزرگ ایرانی را به عنوان میراث جهانی برای کل بشریت به ثبت برساند.
با توجه  به اعلام روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فردا در نشست خبری ریاست سازمان در نمایشگاه مطبوعات جزییات این خبر برای خبرنگاران تشریح خواهد شد.