انتقال نمونه ای از صندوق های اخذ رأی انتخابات به آرشیو ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۶ - ۲۰:۳۰:۰
انتقال نمونه ای از صندوق های اخذ رأی انتخابات به آرشیو ملی
3 صندوق اخذ رای از حوزه انتخابیه شهر تهران و 3 صندوق اخذ رای مربوط به حوزه انتخابیه کرج به آرشیو ملی ایران منتقل شد.
3 صندوق اخذ رای از حوزه انتخابیه شهر تهران و 3 صندوق اخذ رای مربوط به حوزه انتخابیه کرج به آرشیو ملی ایران منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، انتقال این صندوق‌ها بخشی از آئین نامه اجرایی انتخابات است که در هر دوره از انتخابات به همراه صورت جلسه و نتیجه انتخابات و مدارک و مستندات مربوط به آن به منظور حفظ و نگهداری به آرشیو ملی ایران سپرده می‌شود.
همچنین 3 صندوق اخذ رای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تهران و 3 صندوق این انتخابات از حوزه انتخابیه کرج نیز به ساختمان آرشیو ملی منتقل شد. همچنین تعدادی از صندوق های اخذ رای سایر حوزه ها نیز به مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل شدند.