نسخه خطی عجایب الاسرار به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳ - ۲۰:۳۰:۰
نسخه خطی عجایب الاسرار به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شد
نسخه خطی عجائب الاسرار آخوند ملا محمد حسین مومن کرمانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شد.
نسخه خطی عجائب الاسرار آخوند ملا محمد حسین مومن کرمانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، یک نسخه خطی با عنوان عجائب الاسرار تالیف آخوند ملا محمد حسین مومن کرمانی(1234 هجری قمری) توسط محسن اسدی زیدآبادی به مرکز جنوب شرق سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا گردید.
کتاب شامل هفده خطبه ادبی است که مولف در مراثی سید الشهدا (ع) انشا نموده و خود آنها را شرح داده است. مولف در نجف اشرف شاگرد شیخ احمد احسائی بوده و این کتاب را در ایامی که احسائی در کرمانشاه ساکن بوده نزد وی فرستاده و او نیز تقریضی بر آن نوشته که در این کتاب موجود است.
آقای محمودآبادی مدیر مرکز جنوب شرق ضمن تشکر ازاین اقدام ارزشمند اظهار امیدواری نمود اصحاب فرهنگ و مجموعه داران، اسناد و آثار مکتوب خود را جهت حفظ و نگهداری و استفاده نسل های آینده به این مدیریت بسپارند.