امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی با دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ - ۲۰:۳۰:۰
امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی با دانشگاه تربیت مدرس
تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی با دانشگاه تربیت مدرس امروز با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس امضا شد.
تفاهم‌نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی با دانشگاه تربیت مدرس امروز با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس امضا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مراسم امضا این تفاهم‌نامه که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس و معاونین کتابخانه ملی برگزار شد، اشرف بروجردی ضمن تأکید بر ظرفیت‌ها و امکانات موجود در سازمان اسناد کتابخانه ملی گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشگاه تربیت مدرس سابقه همکاری داشته‌اند و امضای این تفاهم گامی در جهت گسترش همکارها خواهد بود. امیدواریم آثار و ثمرات آن در آینده نزدیک برای جامعه علمی و پژوهشی کشور قابل ‌مشاهده بوده و منافع هر دو مجموعه را تضمین کند.
وی افزود: یکی از مباحث مهمی که ما در سازمان اسناد و کتابخانه ملی دنبال می‌کنیم بحث اسناد، پژوهش‌ها، اوراق و... است.
بروجردی با تأکید بر اینکه حفظ اسناد و انتقال آن به آیندگان یکی از راهکارهای حفظ تاریخ و انتشار تجربیات و آرا به نسل آینده است، افزود: تاریخ شفاهی یکی از گروه‌های پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی است؛ که در آن امکاناتی موجود است که می‌تواند خاطرات، رویکردها، نگاه‌ها و دلایل تخصصی اساتید در آن ثبت و ضبط شود.
وی افزود: گروه تاریخ شفاهی ظرفیت‌های خوبی است که می‌توان از آن استفاده کرد. ما با پژوهشگاه علوم انسانی نیز در این خصوص به تفاهم رسیده و این امکان برای دانشگاه تربیت مدرس نیز وجود دارد. اسناد علمی و خاندانی اساتید را می‌توان به‌صورت یک بسته فرهنگی ثبت و ضبط کرد تا برای آیندگان محفوظ باشد. این قابلیت اسناد است که سابقه تاریخی را در دل خود حفظ می‌کند.
اشرف بروجردی با اشاره به توان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حوزه دیجیتال‌سازی اسناد و کتب گفت: ما در حوزه دیجیتال کردن آثار نیز می‌توانیم خدماتی را ارائه کنیم. در سازمان اسناد و کتابخانه ملی تجربه بسیار ارزشمندی وجود دارد و 40 هزار نسخ خطی که در کتابخانه موجود است، دیجیتال شده و می‌توان این تجربیات و همچنین کتب را در اختیار دانشگاه قرارداد.
در این جلسه محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس ضمن استقبال از مباحث مطرح شده گفت: دانشگاه تربیت مدرس بعد از انقلاب تأسیس شد و تنها دانشگاهی است که با ایده انقلاب اسلامی شکل گرفت و در حدود ثلث قرن به تراز بهترین دانشگاه‌ها در کشور تبدیل ‌شد.
وی گفت: دانشگاه بر اساس جلسه‌ی دانشجویان با حضرت امام خمینی (ره) بعد انقلاب شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است؛ که اگر شکل‌گیری و توسعه این دانشگاه مستند شود کار بزرگی خواهد بود.
وی گسترش دانشگاه تربیت مدرس را توفیق انقلاب اسلامی در حوزه آکادمیک دانست و گفت: بخشی از جریان شکل‌گیری دانشگاه در حال تدوین است و بخشی هم به‌عنوان تاریخ شفاهی می‌تواند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی انجام شود.