بررسی تطبیقی عملکرد زنان واقف در دوران مشروطه و پهلوی اول


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۱۰:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۱۰:۳۴:۱۶
بررسی تطبیقی عملکرد زنان واقف در دوران مشروطه و پهلوی اول
سخنران : الهام ملک زاده / 15- 10 دی 1395

سخنرانی خانم دکتر ملک زاده با عنوان بررسی تطبیقی عملکرد زنان واقف تهران در دوران مشروطه و پهلوی اول در روز چهارشنبه 15 دی ماه 1395 در تالار ایرانشناسی کتابخانه ملی برگزار شد.

در این پژوهش توصیفی 65 وقف نامه موجود در سازمان اوقاف شهر تهران به مدت یک سال مورد بررسی قرار گرفته و شامل بررسی میزان مشارکت زنان در انجام عمل وقف و تنوع کارکردی آن از لحاظ حوزه های مورد وقف (حوزه های دینی، آموزشی و..) می باشد.

نتایج پژوهش نشان می دهد زنان در این دوران مطابق با شرايط حاكم بر جامعه پیش رفته و پایه گذار تحولاتی عظیم مخصوصا در دوره های بعد بودند. زنان واقف در این ادوار مالک اموال خود بودند.

مصارف موقوفات زنان نیز مانند سایر موقوفات متنوع بود. از مسجد، پل، حمام، آب انبار، درختان شروع شده و در دوره های بعدی شامل درمانگاه، بیمارستان، کتابخانه، مدرسه و دانشگاه می شود. و این نشان دهنده حرکت زنان واقف متناسب با تحولات تاریخی زمان خود بوده است.

از علل گرایش زنان به امر وقف می توان به آگاهی، مسئولیت پذیری، تدین و باورهای دینی اشاره کرد.
فایل صوتی این نشست را می توانید در کانال تلگرام اداره کل اطلاع رسانی با شناسه @etelaresaniiran بشنوید.