آشنائی با مارک- پایان نامه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۷:۲۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۷:۴۱:۱۶
آشنائی با مارک- پایان نامه
مدرس کارگاه : سهیلا فعال / اسفند1394 / آموزش

كارگاهی باعنوان «آشنائی با مارك- پایان نامه» ویژه پرسنل گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی برگزار شد.

در اواخر اسفند 1394 كارگاهی دوساعته  باعنوان «آشنائی با مارك- پایان نامه» ویژه پرسنل گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی برگزار شد كه هدف آن آشنائی هر چه بیشتر این گروه با جزئیات نرم افزار رسا در حوزه منابع غیركتابی مخصوصا پایان نامه بوده است. یكی از فعالیت های جاری در این گروه، معرفی پایان نامه های لاتین موجود در مخازن سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج.ا.ا. است كه چكیده محتوای آن تهیه شده و در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.