مبادله با کتابخانه کنگره آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ - ۶:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۸:۲۵:۲۸
مبادله با کتابخانه کنگره آمریکا

در سالهاي اخير ارتباط فرهنگي فعالي ميان كتابخانه كنگره آمريكا و سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بنا گرديده است كه يكي از نتايج آن در سال 1393 دريافت 917 عنوان كتاب لاتين در موضوعات گوناگون از كتابخانه مذكور در قالب مقولة مبادله – اهداء بود. اين روند در سال 1394 نيز تداوم يافت كه بصورت ذيل خدمت آن مقام گزارش مي‌شود.

1-  در نيمه دوم آبان ماه 1394 ليستهاي كتب مبادله‌اي از كتابخانه كنگره آمريكا دريافت گرديد كه حاوي 1420 عنوان بود. شايان توجه است كه در ليستهاي مذكور، عناويني كه در زمرة منابع غيركتابي و سند و نشريه قرار دارند، به چشم نمي‌خورد.

2-  سپس تعداد 877 عنوان توسط اينجانب انتخاب گرديد و عناوين منتخب در پايان آبان ماه 1394 بدان كتابخانه اعلام گرديد.

3-  بر پايه ليستهاي دريافت شده و عناوين انتخاب شده، در اسفندماه 1394 تعداد 761 عنوان از كتابخانه كنگره آمريكا به كتابخانه ملي ايران – اداره كل فراهم‌آوري و حفاظت – گروه مبادله و اهداء (پس از تحويل و دريافت از اداره پست) رسيد. كتابهاي دريافت شده حاوي موضوعات ذيل مي‌باشند:

-        فلسفه (بويژه فلسفه غرب) و روان‌شناسي و پديدار شناسي = 143 عنوان.

-        تاريخ (بويژه تاريخ جنگهاي جهاني اول و دوم، تاريخ چين و مكزيك و برزيل و ...) و تاريخ سازان، سياست و سياستمداران = 174 عنوان.

-        دين و الهيات (بويژه مسيحيت و يهوديت) = 111 عنوان.

-        اساطير و اسطوره‌هاي ملل = 4 عنوان.

-        جامعه‌شناسي و قوم‌شناسي = 32 عنوان.

-        باستان‌شناسي و سفال‌شناسي = 11 عنوان.

-        پزشكي و تاريخ علم و پرنده‌شناسي = 4 عنوان.

-        زبان = 1 عنوان.

-        اقتصاد = 2 عنوان (يكي از اين دو، دربارة اقتصاد نشر است).

-        ديجيتال و ديجيتال‌سازي = 4 عنوان.

-        ادبيات = 12 عنوان.

-        تعليم و تربيت = 65 عنوان.

-        كتابداري و علوم اطلاع‌رساني = 6 عنوان (يكي از آنها دربارة تاريخ كتاب است).

-        هنر = 10 عنوان.

-        فرهنگ و كتاب مرجع = 2 عنوان.

-        انرژي هسته‌اي = 2 عنوان (اين دو كتاب پيرامون استراتژي و مشكلات اقتصادي و سياسي كشورهاي روآورنده به اين تكنولوژي است).

-        جغرافيا = 1 عنوان.

-        محيط زيست = 2 عنوان.

-        كتاب به زبان فارسي و عربي = 9 عنوان.

-        ايران‌شناسي و اسلام شناسي = 110 عنوان.

-        فرهنگ و تمدن و جهاني شدن و ... = 42 عنوان.

-        موضوعات متفرقه = 14 عنوان.

4-  در ميان كتاب هاي دريافت شده، چهار عنوان به زبان فرانسه و 44 عنوان به زبان آلماني است. كتابهايي كه به زبان آلماني هستند در برگيرنده مباحث فلسفي و ديني مي‌باشند.

5-  سال هاي انتظار كتابها از سال 1919 تا 2015 است بدين ترتيب كه:

-        سال 1919= يك عنوان.

-        سال 1947 = يك عنوان.

-        سال 1982 = يك عنوان.

-        سال 1995= يك عنوان.

-        سال 1998 = يك عنوان.

-        سال 2001= يك عنوان.

-        سال 2006 = يك عنوان.

-        سال 2007= 5 عنوان.

-        سال 2008 = 3 عنوان.

-        سال 2009 = يك عنوان.

-        سال 2010 = 7 عنوان.

-        سال 2010 = 6 عنوان.

-        سال 2011 = 6 عنوان.

-        سال 2012 = 20 عنوان.

-        سال 2013 = 79 عنوان.

-        سال 2014 = 290 عنوان.

-        سال 2015 = 333 عنوان.

6-  كتاب هاي دريافت شده، همگي متعلق به ناشران نام‌آوري هستند همچون:

-         Brill, Tauris, Cambridge University Press, Oxford University Press, Palgrave Macmillan, Routledge, De Greuter, Ashgate, …

-        و يا در زمره انتشارات دانشگاههاي آمريكا (دانشگاه هاروارد، دانشگاه ميشيگان، دانشگاه شيكاگو، دانشگاه تگزاس، دانشگاه پرينستون، دانشگاه تنسي، دانشگاه اينديانا، دانشگاه اكلاهاما، دانشگاه ييل و ..) و دانشگاههاي كانادا و انگلستان مي‌باشند.

7-   كتاب هاي ترجمه شده در ميان كتابهاي دريافت شده به چشم نمي‌خورند.

و سرانجام مبرهن است كه گروه مبادله و اهداء در اين راه، نوزاد و نوپا است و نيازمند ياري‌ها. سخن شيخ اجل، سعدي شيرازي را سرلوحه كار خود قرار داده است كه: