انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۲۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۱۱:۱۰
انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 
با حكم دكتر صلاحي رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران آقاي غلامرضا عزيزي با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد منصوب گرديد
متن حكم رياست سازمان  به دين شرح است :
 
جناب آقاي غلامرضا عزيزي
 
سلام و عليكم
نظر به تعهد ؛سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي ؛به موجب اين حكم شما را با حفظ سمت به عنوان سرپرست ادره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد منصوب مي نمايم.
اميدوارم با اتكال به خداوند متعال و با استفاده از ظرفيت ها؛امكانات و تعامل سازنده در انجام وظايف محوله موفق باشيد .
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                   اسحق صلاحي
                                                                    رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران