ارائه گزارش "همایش انجمن ایرانشناسان اروپایی" در کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲:۵۳
ارائه گزارش
گزارش هفتمين "همايش انجمن ايرانشناسيان اروپايي" چهارشنبه (20مهرماه) در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا. ارائه مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مركز ايران شناسي و اسلام شناسي سازمان نشستي با موضوع چگونگي برگزاري و حضور ايران در هفتمين "همايش انجمن ايرانشناسان اروپايي" برگزار مي كند. اين همايش در شهريور ماه سال جاري در كراكو لهستان برگزار شده بود.
اين نشست ساعت 10 تا 12 در سالن همايش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود و شركت در آن براي عموم علاقمندان آزاد است.