انتشار گزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجار توسط کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۱:۳
انتشار گزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجار توسط کتابخانه ملی

كتاب "گزارش شكارهاي ناصرالدين شاه قاجار (محرم 1279- ذيحجه1281)" توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا.، كتاب "گزارش شكارهاي ناصرالدين شاه قاجار (محرم 1279- ذيحجه1281)" با تصحيح و پژوهش فاطمه قاضيها توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
در اين كتاب به تاريخچه شكارهاي فرمانروايان ايران از زمان ورود آرياييها به ايران تا زمان ناصرالدين شاه و قديمي ترين خاطرات منتشر شده ناصرالدين شاه از سال 1279 تا 1281 هجري قمري پرداخته شده است.
كتاب "گزارش شكارهاي ناصرالدين شاه قاجار (محرم 1279- ذيحجه1281)" با مقدمه استاد انوار و در چهار فصل تنظيم شده و در پايان هر فصل نمونه دستخط ناصرالدين شاه آمده است.
اطلاعات ارزنده ناصرالدين شاه درباره جغرافياي تاريخي و زيست محيطي، توصيف وي از دشت، باغ، كوه، آبادي، امامزاده و روستاهاي كوچك، توصيف وي از افرادي كه ديده و ملاقات كرده، لباس، چهره و طرز سخن گفتن آنها و اشاره به انواع پرندگان شكاري و پستانداراني كه در آن زمان در زيستگاه ها به سر مي برده اند، از نكات جالب در اين كتاب براي محققين جغرافيا و محيط زيست است.
وجود 54 قطعه تصوير از ناصرالدين شاه و اطرافيانش و 6 نمايه اشخاص، اماكن، جانوران، مشاغل درباري، بازيها و متفرقه از ديگر ويژگي هاي اين كتاب محسوب مي شود.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. كتاب "گزارش شكارهاي ناصرالدين شاه قاجار (محرم 1279- ذيحجه1281)" را در 465 صفحه منتشر كرده است.