برگزاری نشست چگونگی حضور ایران در کنفرانس کراکو لهستان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۹:۵۰
برگزاری نشست چگونگی حضور ایران در کنفرانس کراکو لهستان

نشست ارائه گزارش چگونگي برگزاري و حضور ايران در هفتمين همايش "انجمن ايرانشناسان اروپايي" در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا.، مركز ايران شناسي و اسلام شناسي سازمان اقدام به نشستي با موضوع بررسي چگونگي برگزاري و حضور ايران در هفتمين همايش "انجمن ايرانشناسان اروپايي" كرده است.
در اين نشست خانمها حوريه سعيدي، ژيلا پاشايي، دكتر محسن بهرام نژاد و عمادالدين شيخ الحكمايي به ارائه گزارشي از اين همايش و چگونگي حضور ايران در آن پرداختند.
لازم به ذكر است، هفتمين همايش انجمن ايرانشناسان اروپايي 16 تا 19 شهريور ماه سال جاري در كراكو لهستان برگزار شد.