ممبینی: باید از کتابخانه ملی پشتیبانی مناسبی صورت گیرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۴:۵۹
ممبینی: باید از کتابخانه ملی پشتیبانی مناسبی صورت گیرد
معاون بودجه‌ي معاونت برنامه‌ريزي، نظارت و راهبردي رياست‌جمهوري از كتابخانه ملي ايران بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، دكتر رحيم ممبيني معاون بودجه ي برنامه ريزي، نظارت و راهبردي رياست جمهوري پس از بازديد از كتابخانه ملي در ديدار با دكتر اسحق صلاحي رئيس سارمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: باور داريم كتابخانه ملي تجلي گاه فرهنگ ماست و از وظايف حاكميت است كه از كتابخانه ملي پشتيباني مناسبي به عمل آورد.
وي افزود: دولت ها موظفند از كتابخانه ملي به بهترين شكل حمايت و پشتيباني كنند.
در اين ديدار صلاحي با تشكر از ممبيني و توجه و پشتيباني دولت از نهادهاي فرهنگي در سخناني با اشاره به اهميت اسناد در انتقال تاريخ و فرهنگ يك كشور گفت: بسياري از حقايق گذشته را مي توان از طريق اسناد به نسل آينده منتقل كرد.