رونمایی از نرم افزار جامع مرجع مجازی در کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۹:۱۴
رونمایی از نرم افزار جامع مرجع مجازی در کتابخانه ملی

از نرم افزار جامع مرجع مجازي فردا (چهارشنبه 2 آذرماه ) با حضور دكتر صلاحي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران رونمايي مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين مراسم ضمن سخنراني رئيس كتابخانه ملي، گزارشي از پژوهش ها و عملكرد شش ساله واحد مرجع مجازي سازمان و ويژگي هاي اين نرم افزار توسط رئيس گروه معماري و طراحي نرم افزار جامع مرجع مجازي ارائه مي شود.
اين نرم افزار به عنوان ابزاري جهت مديريت طرح خدمات مرجع مجازي مشاركتي ملي طراحي وپياده سازي شده است.
رونمايي از اين نرم افزار از ساعت 30/10 صبح تا 30/12 و در سالن همايش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران برگزار مي شود.