دویست و شصت وپنجمین جلسه شورای اسناد ملی برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۵:۲۷
دویست و شصت وپنجمین جلسه شورای اسناد ملی برگزار شد
دويست و شصت وپنجمين جلسه شوراي اسناد ملي در گنجينه اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين جلسه، "فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد" وزارت كشور، سازمان مديريت بحران، راه آهن جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن 16 رديف انتقالي، 1 رديف امحائي و 1 رديف امحائي مشروط به تصويب رسيد.
غلامرضا عزيزي سرپرست معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و دبير شورا، دكتر مهدي حجت رئيس شورا، دكتر رضا داوري اردكاني متبحر در تاريخ و فرهنگ ايران، دكتر اصغر عربيان دادستان ديوان محاسبات كشور، عبدالعلي تاجي معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دكتر هادي احتشامي معاون دادستان كل كشور به عنوان اعضاي شورا در دويست و شصت و پنجمين جلسه شوراي اسناد ملي حضور داشتند.