بازدید رئیس مرکز نسخ خطی گرجستان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۲۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۰:۳۲
بازدید رئیس مرکز نسخ خطی گرجستان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی
بوبا كوداوا مدير كل مركز نسخ خطي كشور گرجستان و هيات همراه امروز (26 آذر 1390) از مركز سازمان اسناد و كتابخانه ملي فارس و مراكز علمي، فرهنگي و تاريخي شهر شيراز ديدن كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. اين هيات فرهنگي روز پنجشنبه وارد كشور شد و مورد استقبال نمايندگان سازمان قرار گرفت.
همچنين مدير كل مركز نسخ خطي گرجستان و همراهان روز جمعه نيز از كاخ موزه گلستان بازديد كردند و قرار است طي روزهاي آتي در سلسله نشست هايي تخصصي، به تشريح عملكرد وظايف مركز مطبوع خود در كشور گرجستان بپردازد.

شايان ذكر است سفر آقاي بوبا كوداوا در پاسخ به سفر شهريور ماه 1390دكتر اسحق صلاحي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي صورت مي گيرد كه طي آن سفر به واسطه وجود اشتراكات تاريخي و فرهنگي عميق دو كشور، قرار بر افزايش سطح همكاري هاي فيمابين در زمينه نسخ خطي و مكتوبات تاريخي شده بود.